Illustration

Журнал «Вода і Водоочисні Технології. Науково-технічні вісті»

http://wpt.kpi.ua/
Журнал для наукових і технічних фахівців водної та суміжних галузей науки і техніки, а також студентів, аспірантів і викладачів ВНЗ.
Засновниками журналу є Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» та ТОВ «Українська спілка фахівців в галузі очистки води». Журнал видається з 2010 року. 
Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України (затверджено наказом МОН України від 18.12.2018 №1412),які рекомендовані для публікації основних наукових результатів дисертаційних робіт (екологія (101), хімія (102), хімічні технологіїта інженерія (161)).Категорія Б.
Бази та каталоги, які індексують видання: CrossRef, Google Scholar, Index Copernicus, Ulrichsweb, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.
Матеріали друкуються мовою оригіналу.Мова видання: англійська, українська.

35 випуски

журналу «Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті»

200

наукових статей

> 70

авторів статей

У журналі увагу зосереджено на питаннях, що стосуються науково-технічного обгрунтування процесів підготовки води та їх практичної реалізації, науковим аспектам проблем якості води та водоочищення.

Журнал надає можливість публікації статей і матеріалів, що містять відомості про наукові та практичні досягнення та технічні розробки, результати оригінальних досліджень, що відповідають тематиці журналу.

Журнал «Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті»
публікує матеріали за темами:

1

Фізико-хімічні основи водопідготовки

2

Якість води та методи її аналізу

3

Методи підготовки питної води

4

Підготовка води для промислових підприємств

5

Очищення стічних вод

6

Очищення стічних вод

7

Матеріали і устаткування для водопідготовки

8

Математичне моделювання
і оптимізація

9

Гігієнічні аспекти водопідготовки та водоочищення

10

Екологічні проблеми процесів водопідготовки

11

Вода і здоров'я

12

Нетрадиційні підходи і методи водопідготовки

ВАК Міносвіти України рекомендує журнал ВВТ.НТВ для публікації результатів дисертацій

Редакційна колегія

До редакційної колегії журналу входять провідні вчені
та фахівці в галузі водопідготовки та водоочищення,
як України, так і інших країн світу

Illustration

Головний редакторЛінючева О.В.

декан хіміко-технологічного факультету, д.т.н., професор, завідувач кафедри ТЕХВ, Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», (Україна)

Illustration

ВидавецьМітченко Т.Є. (Київ, Україна)

д.т.н., професор, Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», (Україна)

Illustration

Заступник головного редактораДонцова Т.А. (Київ, Україна)

д.т.н., доцент, завідувач кафедри ТНР, В та ЗХТ, Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», (Україна)

Члени редакційної колегії:

Квапінський В. (Лімерик, Ірландія)Сінгх Р.Ч. (Амрістар, Індія)Муравйов Д. (Барселона, Іспанія)Ратнавіра Х. (Осло, Норвегія)Козятник І.П. (Умео, Швеція)Максин В.І. (Київ, Україна)Кабай Н. (Ізмир, Туреччина)Вакулюк П.В. (Київ, Україна)Іванець А.І. (Мінськ, Білорусь)


Андрусишина І.М. (Київ, Україна)
Малецький З.В. (Осло, Норвегія)
Гітіс В. (Беэр-Шев, Ізраїль)
Ліпнізки Ф. (Лунд, Швеція)
Абас М. (Кена, Єгипет)
Лінков В. (Кейп Таун, ЮАР)
Типпінг Д. (Ітака, Австралія)
Тарабара В. (Іст-Лансінг, США)
Кишневський В.П. (Одеса, Україна)

Відповідальний секретар

Літинська М.І.

Консультативный редактор

Василюк С.Л.

Редактори

Янушевська О.І., Косогіна І.В.

Коректор англійської мови

Нипадимка А.С.

Illustration