Лабораторія іонного
обміну та адсорбції


Хіміко-технологічний факультет Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Напрямки діяльності в галузі водних технологій:

Випробування відповідно до галузі атестації (вода питна, вода для басейнів, смоли іонообмінні, вугілля активоване, мембрани зворотного осмосу і нанофільтраційні, картриджі на основі активованого вугілля)

Підготовка магістрів і аспірантів, що спеціалізуються в області водопідготовки

Проведення науково-дослідних робіт в області очищення води

Лабораторія виконує аналіз якості води (питної, природної, обробленої) на відповідність чинним стандартам за такими показниками:

  смак
  запах
  рН
  кольоровість
  каламутність
  завислі речовини
  хлориди
  лужність загальна
  силікати
  магній
  поліфосфати
  фтор
  хлор вільний
  хлор зв'язаний
  окиснюваність
  сульфати
  калій
  натрій
  марганець
  питома електропровідність
  залізо (II), (III), загальне
  алюміній
  мідь
  нітрати
  твердість загальна
  сірководень
  кальцій
  сухий залишок /мінералізація
  карбонати
  ортофосфати
  аміак, амоній
  нітрити
  сульфати
  гідрокарбонати
  кремній
  срібло

Тести води

Базовий

10 показників

Розширений

16 показників

Пошуковий

30 показників

Інструкція з відбору проби води

Мінімальний об'єм води для аналізу залежить від обраної кількості показників

1

Залиште воду стікати протягом 5−10 хвилин

2

Промийте пляшку та кришку водою, яка відбирається для аналізу, не використовуючи миючі засоби

3

Наливайте воду обережно по стінці пляшки, щоб у ній не було бульбашок повітря

4

Заповніть пляшку водою доверху, щоб у пляшці залишилось мінімум повітря. Закрийте щільно кришкою

Сформувати запит на аналіз

За посиланням можливо сформувати попередній запит або замовити аналіз, заповнена форма допоможе ідентифікувати ваш зразок і прискорити обробку результатів аналізу

Лабораторія виконує аналіз якості води (обробленої в системах водопідготовки басейнів) на відповідність чинним стандартам за такими показниками:

  рН
  питома електропровідність
  завислі речовини
  сухий залишок /мінералізація
  твердість загальна
  перманганатна окиснюваність
  алюміній
  аміак, амоній
  залізо (II), (III), загальне
  марганець
  мідь
  срібло
  поліфосфати
  сульфати
  хлориди
  хлор вільний
  хлор зв'язаний
  ціанурова кислота

Лабораторія здійснює випробування іонообмінних смол за такими показниками:

Загальні показники:

  зовнішній вигляд
  гранулометричний склад
  фракційний склад
  масова доля вологи
  питомий об'єм
  повна статична обмінна ємність
  окиснюваність фільтрату у перерахунку на кисень
  осмотична стабільність

Додаткові показники:

  динамічна обмінна ємність
  рН фільтрату
  вміст лугу
  масова частка заліза
  масова частка іонів хлору

Лабораторія здійснює випробування активованого вугілля за такими показниками:

Загальні показники:

  зовнішній вигляд
  адсорбційна активність по йоду
  йодне число
  масова частка вологи
  масова частка золи
  фракційний склад
  гранулометричний склад
  рН водної витяжки
  насипна густина

Додаткові показники:

  фенольне число
  мелясне число
  коефіцієнт однорідності
  площа поверхні ВЕТ, пористість

Лабораторія здійснює випробування мембранних елементів та картриджів для водопідготовки:

Мембранні елементи:

  продуктивність
  гідравлічний коефіцієнт корисної дії
  стабілізовано утримання солей
  електропровідність пермеату
  тестування за стандартом NSF/ANSI 58

Картриджи для водопідготовки:

  Ефективність видалення хлору за стандартом NSF-ANSI 42-2011. Фільтруючі елементи. Установки очищення питної води. Естетичні
  ефект

Наші партнери

● Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»● Науково-технічний центр випробування води Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України (НТЦ ВВ ІКХХВ ім. А.В. Думанського НАН України)● Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об'єднання «Екософт»

Контакти

м. Київ, проспект Берестейський (Перемоги) 37, корпус 4, лабораторія 117Тел.: +38 044 204 83 22 / +380 67 656 24 71 (viber)E-mail: au.moc.adov%40bal
Геолокація

Лабораторія працює: понеділок-п'ятниця, з 9-00 до 18-00, без перерви на обідПрийом замовлень в лабораторії: понеділок-п'ятниця, з 10-00 до 16-00


Illustration