Книги та навчальні посібники

Illustration

Словник

440 термінів українською, російською та англійською мовами

Illustration

Актуальні проблеми

Різноманіття сучасної локальної водопідготовки

Illustration

Методи і матеріали

Комплексні рішення проблем водопідготовки

Illustration

Технологічні рішення

Cучасні технологічні рішення локальної водопідготовки

Лекційні матеріали курсуСучасні методи кондиціювання та очищення води 

Лекція 1. Водна криза та шляхи її подолання

Лекція 2. Показники якості води та методи їх визначення.Використання спектральних методів для оцінкиякості питної води за хімічними показникам

Лекція 3. Моніторинг якості води та багатофакторний аналіз баз даних

Лекція 4. Знесолення води баромембранними методами

Лекція 5.1 Сучасні методи механічного очищення води

Лекція 5.2 Сучасні методи механічного очищення води

Лекція 6. Сорбційні методи та матеріали у водопідготовці

Лекція 7. Локальні установки фільтрувальної та сорбційної очистки води

Лекція 8. Баромембранні методи. Ультрафільтрація, нанофільтрація та зворотний осмос

Лекція 9. Комерційні та побутові установки зворотного осмосу для очищення технічної та питної води

Лекція 10. Знезараження води

Лекція 11. Електрохімічні методи знесолення та очищення води

Лекція 12. Діджиталізація водного сектору

Лекція 13. Основи проєктування, автоматизації та діджиталізації локальних установок очищення води

Лекція 14. Сучасні методи очистки стічних вод

Лекція 15. Промислова водопідготовка. Сучасні вимоги до якості води та технології водопідготовки для енергетичних, фармацевтичних та харчових виробництв