Новини

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ ЗГІДНО ВИМОГ ДСАНПІН 2.2.4–171–10

Пасєкова Марія,

керівник напрямку хроматографії та мас-спектрометрії ТОВ «АЛТ Україна» Василенко Антон, кандидат хімічних наук, спеціаліст з продукції ТОВ «АЛТ Україна»


Якість питної води — надзвичайно важлива для здоров’я та благополуччя людини. Право на безпечну питну воду є одним з фундаментальних прав людини, яке закріплено Комітетом ООН з економічних, соціальних і культурних прав у листопаді 2002 року. В Україні з 2022 року планується запровадити практику повного контролю всіх показників якості та безпеки питної води згідно ДСанПіН 2.2.4–171–10.

Показники безпеки можна умовно розділити на мікробіологічні та фізико-хімічні. Фізико-хімічні складаються з неорганічних та органічних забрудників. Всі показники надзвичайно важливі і мають контролюватись підприємствами, що забезпечують населені пункти питною водою, та представниками державної санітарно-епідеміологічної служби.

Елементний склад — надзвичайно важливий для оцінки якості і безпеки води, оскільки деякі хімічні елементи мають важливе значення для повноцінного складу води. Деякі елементи, такі як ртуть, свинець, кадмій і миш’як, мають високу токсичність, можуть накопичуватися в організмі і викликати захворювання. Перед лабораторіями постає питання правильного вибору методу та обладнання для виконання наведених вимог. Метод має бути не лише точним та зручним у роботі, але і якомога економічно рентабельним у подальшому використанні.

Атомна спектроскопія охоплює декілька найуніверсальніших, чутливих та економічних методів, а саме:
1. Атомно-абсорбційну спектрометрію з електротермічною та полум’яною атомізацією.
2. Атомно(оптично) емісійну спектрометрію з індуктивно-зв’язаною плазмою.
3. Мас-спектрометрію з індуктивно-зв’язаною плазмою.

Analytik Jena GmbH — це всесвітньо відомий виробник елементних аналізаторів, який є лідером у інноваціях і виробляє сьогодні 8 атомно-абсорбційних спектрометрів (ААС), 2 оптико-емісійних спектрометри з індуктивно-зв’язаною плазмою (ІЗП-ОЕС) та 4 мас-спектрометри з індуктивно-зв’язаною плазмою (ІЗП-МС). Це єдиний виробник в світі, який настільки впевнений в надійності обладнання, що дає гарантію 10 років на оптику. Виробник застосовує лише найкращі оптичні компоненти Carl Zeiss, а, власне, виробництво розміщується безпосередньо в Німеччині. Серія атомно-абсорбційних спектрометрів (ААС) contrAA 800 — це унікальні інноваційні прилади з ксеноновою лампою високого тиску для аналізу будь-якого елементу на будь-якій довжині хвилі. Прилади мають унікальний CCD детектор, монохроматор з високою роздільною здатністю і перевершують всі звичайні атомно-абсорбційні спектрометри інших виробників за чутливістю, точністю отриманої інформації і швидкістю роботи.

Оптико-емісійні спектрометри з індуктивно-зв’язаною плазмою дуже зручні у використанні і проводять досить швидкий аналіз на відміну від ААС. Їхніми недоліками є відносно низька чутливість до найтоксичніших елементів (свинець, кадмій, талій) та високі витрати аргону. Матричний ІЗП-ОЕС PlasmaQuant 9100 високого розділення має унікальну чутливість, яка значно переважає звичайні ІЗП-ОЕС інших виробників, що дуже важливо, враховуючи жорсткі вимоги ДСанПіН 2.2.4–171–10.

Мас-спектрометри з індуктивно-зв’язаною плазмою (ІЗП-МС) є, безумовно, вершиною розвитку елементного аналізу і можуть використовуватись для аналізу будь-якого типу води. В Україні такі прилади поки що недостатньо поширені, хоча в розвинених країнах вони дедалі більше витісняють традиційні атомно-абсорбційні спектрометри (ААС) і оптико-емісійні спектрометри з індуктивно-зв’язаною плазмою (ІЗП-ОЕС).

Відмінною особливістю серії ІЗП-МС Analytik Jena PlasmaQuant MS є можливість проводити вимірювання з вдвічі меншою витратою аргону (8-10 л/хв) та найбільшою чутливістю у порівнянні з іншими приладами такого ж класу. Це дає змогу істотно скоротити витрати лабораторії оскільки вартість аргону вносить найбільший вклад в загальну собівартість аналізу. Програмне забезпечення на всі елементні аналізатори від Analytik Jena зручне у користуванні і доступне в тому числі російською мовою.

Показники, що визначаються:
•Залізо
• Кальцій
• Магній
• Марганець
• Мідь
• Цинк
• Алюміній
• Кадмій
• Кремній
• Арсен (миш’як)
• Молібден
• Натрій
• Ртуть
• Свинець
• Срібло
• Кобальт

Неорганічні аніони — у ДСанПіН їх досить велика кількість (нітрати, нітрити, хлорати, хлорити, фториди), а директива ЄС розширена ще й броматом. Компанія Thermo Fisher Scientific — світовий лідер з іонної хроматографії з найбільшим досвідом у цій галузі. У лінійці 5 моделей, які дозволяють підібрати найбільш збалансоване рішення саме під ваше завдання та бюджет. Особливістю іонних хроматографів Thermo є електролітичний мембранний пригнічувач, який дозволяє отримувати стабільні, відтворювані результати та має надзвичайно високу чутливість навіть для найскладніших завдань. Крім того, вони можуть бути обладнані вбудованою системою отримання деіонізованої води та генератором елюентів, що робить собівартість аналізу найдешевшою з можливих, а також дозволяє системі працювати автономно. У 2020 році компанія Thermo Fisher Scientific випустила іонний хроматограф Easion, призначений саме для визначення аніонів у питній воді. Це проста та доступна система, з якої легко починати знайомство з іонною хроматографією.

Органічні забрудники — це широкий клас хімічних сполук. Частина з контрольованих органічних контамінантів — побічні продукти дезінфекції води. Тригалогенометани утворюються в питній воді після хлорування органічних речовин, які присутні в джерелах сирої води. Такі небезпечні сполуки як бенз(а)пірен потрапляють у воду з зовнішніх джерел. Умовно можна розділити всі ці сполуки на леткі, напівлеткі та нелеткі забрудники, і від цього вже обирати найбільш коректний метод визначення.

Газові хроматографи моделі Trace 1310 — сучасне та зручне обладнання. Ця модель обладнана російськомовним сенсорним екраном, що дозволяє проводити діагностику та керувати приладом. Крім того, унікальна технологія «миттєве з’єднання» дозволяє легко змінювати конфігурацію та додавати детектори та інжектори навіть недосвідченому користувачу. При цьому модулям інжекторів та детекторів не потрібні додаткові налаштування — під’єднуйте колонку та працюйте! Цей прилад допоможе визначити хлорфеноли, хлор- та фосфор-органічні пестициди та синтетичні піретроїди.

Парофазний дозатор TriPlus 500 — унікальна розробка компанії Thermo Fisher Scientific. Технологія прямого під’єднання клапану з дозуючою петлею до хроматографічної колонки дає можливість отримувати найкращу чутливість з найменшою можливою крос-контамінацією зразків. Відсутність трансферної лінії спрощує обслуговування та налаштування приладу, забезпечуючи компактні розміри системи. Парофазне дозування дозволяє визначати леткі органічні контамінанти у воді з мінімально можливою підготовкою зразків. Визначення низьких концентрацій таких сполук, як бензол, вимагає більш чутливого детектування. Для цього використовуються мас-спектрометричні детектори.

ISQ7000 та TSQ9000 — найчутливіші на ринку мас-спектрометричні детектори, оснащені бездротовими джерелами іонізації ExtractaBrite. Унікальна технологія NeverVent™ забезпечує можливість заміни або чистки джерела іонізації та заміни колонки без необхідності скидання вакууму, що зберігає до 95% часу та спрощує обслуговування приладів, надаючи можливість це робити будь-кому з персоналу лабораторії. У поєднанні з парофазним дозатором TriPlus 500, або дозатором типу “Purge and Trap” ці детектори забезпечують чутливість для всіх можливих летких органічних контамінантів з лімітами кількісного визначення нижчими за нормативні вимоги.


Компанія Thermo Fisher Scientific у 2020 році випустила рідинний хроматограф — Vanquish Core — переможець премії 2021 Scientists’ Choice Awards. Рідинний хроматограф Vanquish використовується для визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів, в тому числі бенз(а) пірену, бісфенолу А, та деяких видів пестицидів. Поєднання системи Vanquish з мас-спектрометричним детектуванням дасть можливість визначати пер- та поліфтороалкільні речовини, мікроцистини, бісфенол А та широкий перелік пестицидів. Висока чутливість, швидкість сканування та унікальна роздільна здатність детекторів серії TSQ дають можливість визначати широкий перелік речовин з межами кількісного визначення нижче ніж ті, що регламентуються та бути впевненими в отриманих результатах. Якщо перед вашою лабораторією стоїть задача визначення які органічні забрудники характерні для певних джерел питної води, то провести власний скринінг поверхневої води ви зможете з унікальними, запатентованими компанією Thermo Fisher Scientific мас-детекторами типу орбітальна іонна пастка — Orbitrap. Випущена в 2020 році оновлена лінійка рідинних мас-детекторів OrbitrapExploris забезпечить вам недосяжну для інших роздільну здатність, не жертвуючи при цьому чутливістю. Це забезпечує унікальне поєднання, що є ключовим параметром для успіху таких досліджень.

Детальна інформація:
Chromatography@alt.ua
+38 044 492-72-70
Лідери ринку Новини Світу