Новини

Нормативи контролю якості питної води у світі

Питна вода, призначена для споживання людиною, повинна відповідати
таким гігієнічним вимогам: бути безпечною в епідемічному та
радіаційному відношенні, мати сприятливі органолептичні властивості і
нешкідливий хімічний склад. Для виробництва питної води необхідно
надавати перевагу воді із підземних джерел питного водопостачання, які
надійно захищені від біологічного, хімічного та радіаційного забруднень.

Гігієнічну оцінку безпечності та якості питної води проводять за
показниками епідемічної безпеки (мікробіологічні, паразитарні),
санітарно-хімічними (органолептичні, фізико-хімічні, санітарно-
токсикологічні) та радіаційними показниками [1].

У кожній країні гігієнічні вимоги до питної води регламентує певний
нормативний документ, в Україні – це ДСанПіН 2.2.4-171-10. Ми
проаналізували нормативні документи про вимоги до питної води у 16
країнах світу (Таблиця 1) та з’ясували, що у Сінгапурі найжорсткіші
вимоги контролю (352 показники), а ось в Індії, країні що розвивається,
ситуація жахлива – вони регламентують всього 25 нормативів [2]. Україна
в цьому рейтингу посіла 12 місце (86 показників). Аналізуючи зібрані дані,
можна відслідкувати наступну тенденцію: чим більше країна соціально та
економічно розвинена, тим жорсткіше влада прагне регламентувати
стандарти водопідготовки, оскільки чиста питна вода – це один із
показників якості життя.

Таблиця 1 – Кількість показників якості питної води у країнах світу

За даними:
1. Вимоги до якості питної води [Електронний ресурс] – Режим доступу до
ресурсу: https://ecosoft.ua/ua/blog/trebovaniya-k-kachestvu-pitevoy-vody/.
2. A global overview of national regulations and standards for drinking-water
quality. // World Health Organization. – 2018.
Новини Світу