Новини

Технології з використанням мікро- і нанобульбашок

Зазвичай біологічні методи, що включають активний мул використовують для очищення як і промислових, так і побутових стічних вод. Проте, ці методи мають свої недоліки, як, наприклад, високе споживання електроенергії та утворення великої кількості твердих відходів, що в результаті призводить до додаткових витрат на їх утилізацію. Це означає, що існує необхідність розробки технології, яка допоможе ефективно вирішити вищезазначені недоліки та допомогти хоча б частково подолати проблему недостатнього забезпечення водними ресурсами.

Зараз увага вчених націлена на дослідження мікро- і нанобульбашок (MNB), оскільки у майбутньому їх застосування може стати основою для створення ефективної технології, яку будуть використовувати у процесах водоочищення. Ці крихітні бульбашки діаметром в декілька мікро- чи нанометрів, мають унікальні фізичні властивості. Велика площа поверхні бульбашки забезпечує ефективний процес масопереносу між рідкою і газовою фазами, що допомагає полегшити перебіг хімічних реакцій у процесі очищення води. Процеси очищення води, що включають методи флотації та електрофлотації, є прикладами реалізації даного технологічного підходу.

Читати продовження: https://cutt.ly/nbI6RHv
Новини науки