Новини

Нова Директива ЄС про питну воду

16 грудня 2020 року була прийнята переглянута Директива (ЄС) 2020/2184 про якість води, призначеної для споживання людиною.

Дана Директива стосується якості води, призначеної для споживання людиною, і обов’язкова до виконання в усіх країнах Союзу. Метою даної Директиви є захист здоров'я людей від несприятливих наслідків забруднення питної води, шляхом забезпечення її чистоти та придатності для споживання, а також поліпшення доступу до питної води. З метою відповідності мінімальним вимогам даної Директиви питна вода є чистою і придатною для споживання, якщо виконані всі наступні вимоги:

a) вода не містить будь-яких мікроорганізмів і паразитів, а також будь-яких речовин, кількість або концентрації яких становлять потенційну небезпеку для здоров'я людини;

б) вода відповідає мінімальним вимогам, викладеним в Частинах A, B і D Додатка I до Директиви.

Ці зміни стосуються і України, яка, відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС, взяла на себе зобов’язання імплементувати попередню Директиву Ради 98/83/ЕС (Директиву по питній воді).

Документ: Директива (ЄС) 2020/2184 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2020 року про якість води, призначеної для споживання людиною.

Переклад Директиви на українську мову виконаний за підтримки ГО ВУВТ WaterNet.

Посилання на оригінальний документ, посилання на український переклад.
Новини WaterNet