Новини

Безперервна електроіонізація для видалення токсичних забруднювачів з водного розчину

Миш'як є одним із найшкідливіших забруднювачів, який може спричинити серйозні наслідки для здоров'я людей.

Дослідники пропонують для видалення іонів миш'яку з ґрунтових вод використовувати електродеіонізацію. Система електродеіонізації включає гібридний електродіаліз/іонний обмін для видалення та концентрування іонів миш'яку з води. Отримані результати випробувань демонструють, що електродеіонізація видаляє миш'як з рідин при інтенсивності, що варіюється від 5 до 25 ppm у режимі рециркуляції та 5-15 ppm у безперервному колонному аналізі. Розроблений пристрій продемонстрував максимальне відсоткове видалення іонів, що становить близько 100% при роботі в діапазоні низьких напруг від 5 до 20 В.

Проте, було проведено ряд досліджень на колонці для встановлення проскоків із концентраціями забруднювача у діапазоні від 5 до 15 ppm та прикладеній напрузі від 5 до 20 В зі швидкістю потоку від 5 до 20 мл/хв. При таких умовах миш'як був видалений до 98,8%.

Читати продовження: https://cutt.ly/fTzl2Su
Новини науки