Новини

Роль нульового скидання рідини для скорочення небезпечних відходів та відновлення водних ресурсів

Нульове скидання рідини набуває все більшого значення як метод скорочення відходів, але його потенціал для боротьби з небезпечними відходами досі неоцінений повною мірою.

Небезпечні відходи - це відходи, небезпечні або потенційно небезпечні для людини та навколишнього середовища, які можуть бути будь-якої форми: твердої, газоподібної, рідкої або у вигляді осаду. Багато життєво-необхідних матеріалів, таких як засоби для чищення, пестициди та промислові хімікати, за своєю природою є небезпечними і тому викликають проблеми з їх утилізацією, як і з більшістю хімікатів та побічних продуктів промислового процесу.

Історично склалося так, що небезпечні відходи оброблюються різними фізичними, термічними, хімічними та біологічними методами, включаючи осадження, високотемпературне спалювання та навіть захоронення у спеціальних сховищах. Однією з переваг нульового скидання рідини перед іншими методами є можливість відокремити різноманітні хімічні сполуки із води незалежно від того, чи є вони безпечними, шкідливими або токсичними. Отриманий твердий залишок є стабільним, що дозволяє відправляти його для подальшої переробки або поховання на полігонах.


Читати продовження: https://cutt.ly/bI8gz1Q
Новини Світу Новини науки