Новини

ЗВІТ ПРО ПОДОРОЖ АМЕРИКАНСЬКОГО ПРОФЕСОРА УКРАЇНСЬКИМИ ВОДНИМИ УНІВЕРСИТЕТАМИ (або результати Fulbright Specialist Program)

Володимир Тарабара, професор факультету будівництва та інженерної екології Університету штату Мічиган (Іст-Лансінг, США)


Як ми вже неодноразово писали, сьогодні галузь водопідготовки в Україні відчуває істотний дефіцит висококваліфікованих кадрів, що мають достатній рівень знань і практичних навичок для вирішення водних проблем країни. Всього шість вищих закладів освіти в Україні готують спеціалістів водного напрямку, і всі одностайно відмічають ряд проблем, з якими стикаються — недобір студентів на профільні спеціальності, брак фінансування матеріально-технічної бази, нестача грантів для проведення наукових досліджень і складнощі з публікаціями статей в реферованих міжнародних наукових журналах.


ГО «ВУВТ «WaterNet», як професійна спільнота, об’єднує не тільки спеціалістів-практиків, але і науковців водної сфери. Від початку нашої діяльності ми маємо тісні взаємозв’язки з науковими та освітніми установами України та неодноразово залучали провідних викладачів та вчених до проведення спільних науково-практичних семінарів та круглих столів. Відповідаючи на вищезазначені виклики, ГО WaterNet минулого року подала заявку до Програми імені Фулбрайта (Fulbright Specialist Program) і стала офіційним організатором візиту в Україну професора факультету будівництва та інженерної екології Університету штату Мічиган Володимира Тарабари.


ПРОГРАМА ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА:


 • найстаріша і найбільш престижна міжнародна освітня програма з обміну вченими та студентами, що фінансується урядом США
 • підтримує академічні обміни з більш ніж 155 країнами світу 
 • з 1992 року відкрита в Україні

Програма імені Фулбрайта для Спеціалістів (Fulbright Specialist Program) передбачає організацію візиту провідних науковців США в ВУЗи України з метою:

 • читання лекцій; 
 • участі у наукових програмах й конференціях; 
 • консультування педагогічного складу з питань управління освітою; 
 • проведення семінарів, спрямованих на підвищення кваліфікації українських спеціалістів;
 •  осучаснення навчальних програм й оновлення навчальних матеріалів; 
 • започаткування спільних наукових проєктів і програм обмінів.

Володимир Тарабара:

 • професор факультету будівництва та інженерної екології Університету штату Мічиган (Іст-Лансінг, США)
 • заступник директора Центру європейських, російських та євразійських досліджень 
 • редактор наукового видання «Separation and Purification Technologies» (Elsevier) та Journal of Environmental Engineering (спеціальних випусків)
 • член редколегії журналу «Membranes» та «Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті»
 • автор понад 90 наукових публікацій в реферованих журналах

Сфера наукових інтересів:

 • Очистка води та її повторне використання 
 • Синтетичні мембрани. Мембранні процеси розділення
 • Виявлення, інактивація та видалення вірусів
 • Методологія викладання та проведення наукових досліджень

Програма візиту була надзвичайно насиченою, як за географією, так і за контентом. За три тижні перебування в Україні (21 вересня — 16 жовтня) професор Володимир Тарабара відвідав з лекціями та семінарами шість ВУЗів: КПІ ім. Ігоря Сікорського (Київ), НУ «Львівська політехніка» (Львів), Національний університет водного господарства та природних ресурсів (Рівне), ДУ «Одеська політехніка» (Одеса), Одеську національну академію харчових технологій (Одеса) та Український державний хіміко-технологічний університет (Дніпро).

Викладачі, аспіранти та студенти кожного ВУЗу прослухали лекції «Методологія викладання основ водопідготовки для студентів і методологія підготовки аспірантів для дослідницької роботи» та «Мембрани і мембранні технології: фундаментальні основи і застосування у водопідготовці». До речі, всі лекції викладались українською мовою, якою професор Тарабара бездоганно володіє. Окремо була нагода прослухати лекції спецкурсу «Фізико-хімічні процеси інженерної екології» англійською мовою, який професор Володимир Тарабара читав онлайн для своїх американських студентів. Дуже актуальним став онлайн семінар про грантові можливості, на якому професор поділився досвідом діяльності Університету штату Мічиган і дав цінні рекомендації українським науковцям щодо особливостей написання заявок, вибору програм фінансування наукових проєктів та можливостей міжнародного співробітництва.


Також WaterNet організував три регіональні науково-практичні семінари (Київ, Львів, Дніпро) для науковців, фахівців з водопідготовки та спеціалістів водоканалів на тему «Сучасні шляхи децентралізованої водопідготовки: досвід США та Норвегії, рішення для України». Програма семінару включала грунтовну і надзвичайно важливу доповідь д.т.н, професора Мітченко Тетяни Євгенівни «Водна криза по-українські і шляхи її подолання», особливостями функціонування малих водоканалів в США поділився професор Володимир Тарабара, про норвезький досвід децентралізованого водопостачання розповів Захар Малецький, к.т.н., доцент Норвезького Університету Природничих наук і логічним завершенням семінару була презентація директора Департаменту розвитку бізнесу ТОВ «НВО Екософт» Ростислава Мудрика про сучасні рішення для децентралізованого водопостачання. Близько 100 учасників регіональних семінарів відмітили актуальність теми децентралізованої водопідготовки в Україні і отримали корисну інформацію щодо зарубіжного досвіду в даному напрямку.


До участі в регіональних та онлайн семінарах також долучилися викладачі НУ "Києво-Могилянська академія", Черкаського державного технологічного університету,    Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля та Дніпровського державного агро-економічного університету.


Результати лекційної програми професора Володимира Тарабари в шести ВУЗах:

 • 6 лекцій «Методологія викладання основ водопідготовки для студентів і методологія підготовки аспірантів для дослідницької роботи» — прослухали 112 викладачів та аспірантів 
 • 6 лекцій «Мембрани і мембранні технології: фундаментальні основи і застосування у водопідготовці» — прослухали 123 студенти та аспіранти 
 • 3 регіональні семінари «Сучасні шляхи децентралізованої водопідготовки: досвід США та Норвегії, рішення для України» — 96 учасників 
 • 6 лекцій онлайн спецкурсу «Фізико-хімічні процеси інженерної екології» — 23 слухача 
 • Онлайн семінар «Оформлення заявок на гранти: практичні рекомендації» — 18 учасників 
 • Підсумковий онлайн семінар за результатами Програми — 11 учасників

Підсумковий семінар, який зібрав представників всіх залучених до Програми Вузів, показав, що візит професора Володимира Тарабари став гарною мотивацією до подальшої роботи як для викладачів, так і для студентів, і був дуже вчасним в складних умовах, в яких сьогодні перебуває освіта за «водним» напрямком.

Учасники зустрічі обговорили не тільки ключові проблеми, пов’язані з «непопулярністю» технічних професій і проведенням наукових досліджень, а й можливі шляхи їх вирішення.

Так, було підняте питання про доцільність створення консорціуму, до якого б входили профільні кафедри з кожного закладу вищої освіти, що взяли участь у Програмі імені Фулбрайта. Подібна консолідація зусиль допоможе поглибити міжкафедральне наукове співробітництво, збільшить шанси на участь в міжнародних наукових проєктах і дозволить гармонізувати учбові програми відповідно до сучасних кадрових запитів галузі водопідготовки.

Чудовим прикладом активізації навчального процесу і підвищення зацікавленості серед студентів стало створення Центру сучасних водних технологій на хіміко-технологічному факультеті КПІ ім. Ігоря Сікорського, який відкритий до співпраці з колегами з інших Університетів.

Оптимістичним стало і підсумкове слово професора Володимира Тарабари: «Дійсно, програма мого візиту в Україну була насиченою, але в той же час надзвичайно цікавою і плідною. Мабуть найбільше, що справило враження — це команда людей, професіоналів науковців, яких я зустрічав в кожному ВУЗі.

Я, як представник Університету штату Мічиган і, зокрема, заступник директора Центру європейських, російських та євразійських досліджень, зацікавлений в налагодженні наукових зв’язків і буду всіляко сприяти співпраці наших Університетів. Маю надію, що результатом наших обговорень під час лекцій і неформальних зустрічей стануть спільні наукові публікації і заявки на дослідницькі грантові програми».

То ж до роботи, колеги, і все в нас вийде — завдяки спільним зусиллям галузь водопідготовки зможе отримати по-справжньому кваліфікованих фахівців!

Своїми враженнями від візиту професора Університету штату Мічиган Володимира Тарабари поділилися ВУЗи:


Косогіна Ірина Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології КПІ ім. Ігоря Сікорського: «В рамках програми Fulbright Specialist Program відбувся візит професора факультету будівництва та інженерної екології Університета штату Мічиган, Іст-Лансінг, США Володимира Тарабари на хіміко-технологічному факультеті КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Знайомство з хіміко-технологічним факультетом КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулося з екскурсії до Центру Сучасних водних технологій ХТФ та обговорення сертифікатної програми «Вода та сучасні водні технології» на 17 кредитів, яка стартувала з 1го вересня 2021р. і передбачена для студентів ХТФ 2го рівня навчання вищої освіти.
Після обговорення силабусів (навчальних програм дисциплін) по кожній складовій сертифікатної програми було проведено їх аналіз і встановлено, що програми КПІ ім. Ігоря Сікорського і Університета штату Мічиган, Іст-Лансінг, США між собою корелюють.
На наступний день за участі Володимира Тарабари, доктора технічних наук, професора, професора кафедри технології неорганічних речовин Тетяни Мітченко, к.т.н., доцента норвезького університету природничих наук Захара Малецького та директора департаменту розвитку бізнесу ТОВ «НВО «Екософт»» Ростислава Мудрика на ХТФ було проведено науково-практичний семінар «Сучасні шляхи децентралізованої водопідготовки: досвід США та Норвегії, рішення для України», який пройшов у форматі живої дискусії і зацікавленості не тільки від фахівців, а й від студентів та викладачів.

КПІ ім. Ігоря Сікорського (м. Київ)


При проведенні відкритої лекції для студентів «Мембрани і мембранні технології: фундаментальні основи та застосування у водопідготовці» Володимиром Тарабарою студенти були включені в роботу для виведення основних формул, які відображають зміну потоку рідини у мембранних процесах. Стиль викладання лекційного матеріалу дуже близький до викладання лекторами КПІ ім. Ігоря Сікорського. Лекція для викладачів факультету «Методологія викладання основ водопідготовки для студентів та методологія підготовки аспірантів для дослідницької роботи» пройшла у атмосфері дискусії та порівнянні систем навчання та оцінювання студентів.

Багато часу було приділено важливим питанням публікації результатів досліджень викладачів та студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського у провідних високорейтингових журналах, які входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Як редактор журналу Separation and Purification Technologies (Elsevier), та Journal of Environmental Engineering (спеціальних випусків), а також член редколегії журналу Membranes та Вода і водоочисні технології Володмир Тарабара надав вичерпну інформацію на усі питання, які виникали у викладачів.

Родзинкою перебування Володимира Тарабари в КПІ ім. Ігоря Сікорського стала екскурсія на ТОВ «НВО «Екософт»» разом зі студентами і викладачами дисципліни «Сучасні методи кондиціювання та очищення води», яка входить в сертифікатну програму « Вода та сучасні водні технології».


Знак Зеновій Орестович, д.т.н., професор, зав. кафедри хімії і технології неорганічних речовин НУ «Львівська політехніка»:  «Зустріч з проф. Володимиром Тарабарою вийшла за межі попередньо запланованого формату лекції щодо методології наукових досліджень і переросла в обговорення низки питань, актуальних не тільки для викладачів і науковців України, але й США. Ці питання охоплювали всі головні аспекти підготовки кваліфікованих фахівців в галузі: набору студентів на рівень, бакалаврату, магістратури, аспірантури (здобувачів ступеня PhD), особливостей їх навчання, залучення до наукової роботи на бакалавраті та в магістратурі. Дуже цікавим було представлення проф. Тарабарою оригінальних методичних розробок, які він та його колеги використовують у навчальному прооцесі у своєму навчальному закладі.

НУ «Львівська політехніка» (м. Львів)


Викладачі Політехніки однією з головних проблем аргументовано вважають недостатнє, як для навчального закладу з високим рейтингом, матеріально-технічне забезпечення сучасним науковим та дослідницьким обладнанням. Проф. В.Тарабара поділився досвідом створення центрів колективного користування обладнання у своєму університеті. Власне, в Інституті хімії та хімічних технологій Львівської політехніки зараз створюється такий центр, хоча фінансується створення цього центру не такими темпами, як планувалось.

Цікавим стало обговорення питань підготовки проєктних пропозицій для фінансування державними та бізнесовими структурами. Зокрема, проф. Тарабара наголосив на важливості чітких формулювань мети роботи та аргументації доцільності та економічної привабливості проекту. Однак, він відмітив, що навіть у США здобути фінансування на проєкт не так просто. Важливим при підготовці проєктних пропозицій, як зазначив Володимир Тарабара, є наявність вагомого доробку колективу авторів. Тут дискусія логічно перейшла до підготовки якісних наукових праць, опублікування їх в авторитетних журналах з високим імпакт-фактором. Пан Володимир торкнувся й такого питання, як етика підготовки наукових статей та їх рецензування. Він відмітив, що у США до дотримання етичних норм ставляться дуже відповідально, оскільки це загрожує авторитету дописувача.

Проф. Тарабара розповів про головні напрямки своєї наукової діяльності та в своєму Університеті. Це викликало особливу цікавість, бо вони зачіпали й області наукових інтересів політехніків. Наприклад, спільними виявились інтереси щодо підготовки вод, зокрема, очищення стічних вод. Домовились про обмін інформацією найближчим часом щодо конкретних наробок сторін, а також перспективних напрямків науково-дослідних робіт. На підставі цього будуть формуватись запити щодо виконання спільних проєктів, зокрема, у сфері водоочищення, мембранних технологій тощо.  

Звичайно, що під час розмови торкулися й питань матеріального заохочення у навчальних закладах наших країн.

Зустріч з проф. В. Тарабарою пройшла жваво й вельми цікаво, оскільки спілкування здебільшого відбувалось неформально, у вигляді дискусії, а на всі запитання він відповідав чітко та аргументовано.  Загалом, вважаю, що такі зустрічі є дуже корисними, оскільки дають змогу детальніше ознайомитись не тільки зі специфікою суто викладацької роботи в розвинутих країнах, але й навести тісніші наукові контакти, що має хороші перспективи перерости у міжнародну освітню та наукову співпрацю».


Більше про візит


Кучерова Алла Вікторівна, завідувач сектору грантової роботи Національного університету водного господарства та природокористування: «Курс України на інтеграцію до Європейського співтовариства, участь вітчизняних фахівців у виконанні міжнародних водогосподарських проектів, стрімкий розвиток науки і техніки, підвищення вимог до рівня професійної підготовки спеціалістів зумовлюють необхідність вдосконалення та розширення існуючої системи підготовки фахівців водогосподарського профілю.

Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)


Національний університет водного господарства та природокористування є лідером освітніх послуг при підготовці фахівців для водного господарства в Україні; має потужну науково-дослідну базу для проведення мультидисциплінарних наукових досліджень у водному господарстві; має унікальну й єдину в Україні гідротехнічну лабораторію для фізичного моделювання руслових процесів та дослідження гідротехнічних споруд; надає експертну підтримку державним установам та організаціям на національному та регіональному рівнях, приватним компаніям та місцевим громадам; використовує інноваційні цифрові технології та методи математичного та комп'ютерного моделювання; розповсюджує знання та інформацію із застосуванням сучасних “онлайн” технологій та комунікаційних платформ; має широкі контакти з освітніми та науковими установами в Україні та за кордоном, науковці університету приймають активну участь у виконанні міжнародних проектів.

Університет щороку нарощує кількість реалізованих грантових проєктів, як освітнього так і наукового характеру. Це дозволяє як підвищити якість підготовки здобувачів вищої освіти так і рівень науково-педагогічних працівників Університету. Серед міжнародних проєктів водного напрямку останніх 3 років: «Sustainable Water Management and Hydrological Security in V4 group and Ukraine» (ViseGrad Fund); «Towards the circular EcoNomy in Organic farming» (DIKU); "Water Harmony-II"( DIKU); «Visegrad-Water-Security» (ViseGrad Fund), Удосконалення якісних показників підготовки фахівців з гідротехнічного будівництва на основі міжнародних вимог» (Програма уряду Таджикистану); “Літня школа - Вода у стійкому розвитку - поточні виклики та можливості” ( ГВП).

Формування привабливої та конкурентоспроможної системи функціонування університету, інтегрованої у світовий та європейський освітній та дослідницький простір можливе лише за поглиблення міжнародних зв’язків, як основи інтеграційного процесу. На особливу увагу заслуговують: співпраця з закордонними науковими та освітніми закладами, участь у міжнародних дослідженнях, інтернаціоналізації освітніх і дослідницьких програм, активізація роботи в рамках глобального партнерства, налагодження мережі особистісних та професійних контактів.

Так за підтримки Fulbright Specialist Program в Національному університеті водного господарства та природокористування перебував професор Володимир Тарабара. В рамках запланованої програми відбулася зустріч з в.о. ректора НУВГП Мошинським В.С., зустрічі з професорсько-викладацьким складом та аспірантами кафедр НУВГП та викладачами Рівненського технічного фахового коледжу.

Програма візиту включала також лекцію для студентів «Мембрани і мембранні технології: фундаментальні основи та застосування у водопідготовці», лекцію для науково-педагогічних працівників «Методологія викладання основ водопідготовки для студентів та методологія підготовки аспірантів для дослідницької роботи». Проведені лекції мали характер дискусій. Особливу зацікавленість зі сторони українських колег викликали оригінальні практики підготовки аспірантів для дослідницької роботи. На думку учасників зустрічей такі візити закордонних колег є цінними і можуть стати основою для більш тісної співпраці та обміну досвідом: «Послухати професора з іншої країни, який працює в напряму водоочищення, цікаво та пізнавально. Побачити американського професора, котрий відмінно володіє українською мовою, було також цікаво і, головне, несподівано і нам, й студентам.


В планах на подальшу співпрацю є залучення професора до експертної оцінки магістерської програми «Водопостачання та водовідведення» та читання онлайн лекції для студентів за напрямами мембранних технологій та вірусології в підготовці води. Сподіваємося також на проведення спільних онлайн конференцій за напрямом водопідготовка».


Більше про візит


Коваленко Олена Олександрівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри біоінженерії і води Одеської національної академії харчових технологій: «5 та 6 жовтня 2021 року з візитом в Одеській національній академії харчових технологій перебував професор факультету будівництва та інженерної екології Університету штату Мічиган Тарабара Володимир.

Протягом дводенного візиту в ОНАХТ професор Тарабара В.В та виконавчий директор ГО «ВУВТ «Waternet» Бережна Юлія провели зустрічі з проректором з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Мардар М.Р., директором ННТІ харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова Солоницькою І.В., деканом факультету технології вина та туристичного бізнесу Саркісян Г.О., начальником відділу міжнародних грантів та академічної мобільності Фігурською Л.В., завідувачкою кафедри біоінженерії і води Коваленко О.О., викладачами, аспірантами і студентами академії. Також гості академії відвідали низку сучасних навчальних і наукових лабораторій, створених за кошти меценатів ОНАХТ.

Одеська національна академія харчових технологій (м. Одеса)


Зустрічі з академічною спільнотою ОНАХТ відбулися в он-лайн форматі. Викладачі, аспіранти і студенти мали можливість почути цікаві лекції професора та отримати відповіді на запитання стосовно організації освітнього і наукового процесу в університетах Америки. Під час лекцій професор Тарабара Володимир також розповів присутнім про свій шлях в науці і викладацькій діяльності, про історію створення і шлях успішного розвитку Університету штату Мічиган, про завдання і проблеми, які вирішують науково-викладацький склад американського університету в процесі своєї діяльності, про особливості фінансування цієї діяльності. Цікавою була інформація про методологію організації наукових досліджень серед аспірантів і магістрів, вимог до їх кваліфікаційних робіт, контроль зі сторони наукового керівника за виконанням плану наукових досліджень, реєстрації нових наукових результатів та їх публікації, працевлаштування випускників аспірантури і магістратури тощо.

Лекція для студентів була присвячена мембранним технологіям та їх застосуванню у водопідготовці, харчових технологіях і біотехнологіях. Професор Тарабара Володимир є фахівцем з мембранних технологій у водопідготовці, та, враховуючи різні професійні спрямування підготовки студентів в ОНАХТ, він продемонстрував багато прикладів застосування таких технологій не тільки для очищення води, а і при переробці молока, виробництві вина і концентрованих соків, очищенні біологічних розчинів. Лекційним матеріал супроводжувався цікавими практичними завданнями, сучасними і змістовними ілюстраціями. А лекцію професор викладав гарною і рідною для нього українською мовою. Слухачі задавали професору різні запитання за тематикою лекційного матеріалу та отримали на них вичерпні відповіді.

Під час візиту на кафедру біоінженерії і води професор Тарабара Володимир та виконавчий директор ГО «ВУВТ «WaterNet» Бережна Юлія відвідали навчальну і наукову лабораторії кафедри, ознайомилися з науковими дослідженнями співробітників кафедри, з планими щодо нових науково-дослідних робіт. Були обговорені наукові тематики, за якими можлива співпраця між науковцями кафедри біоінженерії і води ОНАХТ та Університету штату Мічиган.

Результатом зустрічі з професором стало рішення про заключення Меморандуму про співпрацю між Університетом штату Мічиган та ОНАХТ. Співпраця між університетами передбачає сумісні наукові дослідження та публікації, обмін студентами і викладачами тощо.

Загалом слід відмітити, що два дні, протягом яких ми мали змогу познайомитися і поспілкуватися із професором Тарабарою Володимиром, були досить цікавими. Сподіваємось, що вони будуть стартом для плідної міжнародної співпраці між академічними і науковими спільнотами провідних закладів вищої освіти України з Університету штату Мічиган.

Окремо дякуємо ГО «ВУВТ «Waternet» за надану можливість стати учасником цікавого міжнародного освітнього проєкту. Слід відмітити, що співробітники кафедри біоінженерії і води ОНАХТ з 2016 року є членами цієї громадської організації. Завдяки цьому, ми маємо змогу приймати участь в семінарах, виставках, екскурсіях на підприємства, що організовую ГО «ВУВТ «Waternet». А це ефективна практика для підвищення кваліфікації як професорсько-викладацького складу, так і спеціалістів, підготовку яких здійснює колектив кафедра біоінженерї і води ОНАХТ».


Більше про зустріч


Кішневський Віктор Панасович, д.т.н., професор кафедри атомних електростанцій ДУ «Одеська Політехніка»: «На Кафедрі атомних електростанцій в рамках проєкту Fulbright Specialist Program Project відбулась робоча зустріч професора Університету штату Мічиган (Сполучені Штати Америки) Володимира Тарабара з працівниками Навчально-наукового інституту енергетики та комп’ютерно-інтегрованих систем управління. Метою зустрічі було обговорення питань співробітництва в галузі науки й освіти. Зокрема, було обговорено широке коло питань, що стосуються методики викладання й організації наукової роботи у закладах вищої освіти Сполучених Штатів Америки та України, відмінність у системах підготовки інженерних і наукових кадрів. Були порушені питання проблем комунікації між студентами й викладачами, сучасної підготовки професорсько-викладацького складу».


ДУ «Одеська Політехніка» (м. Одеса)


Більше про зустріч


Коваленко Ігор Леонідович, д.т.н., професор, завідувач кафедри технології неорганічних речовин та екології ДВНЗ УДХТУ: «8 жовтня 2021 року на базі ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» пройшов надзвичайно плідний науково-практичний семінар «Сучасні шляхи децентралізованої водопідготовки: досвід США та Норвегії, рішення для України», організований ГО «Всеукраїнське водне товариство «WaterNet» за участі кафедри технології неорганічних речовин та екології в рамках візиту професора Університету штату Мічиган Тарабари Володимира.
Подібні заходи мають не тільки інформаційне навантаження, тобто дозволяють обговорити проблеми галузі і обмін досвідом успішного їх розв’язання в Україні та за кордоном. Такі семінари об’єднують фахівців-практиків, роботодавців, науковців і викладачів - людей небайдужих, зацікавлених в розвитку галузі водопідготовки і водоочищення.

Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпро)


Такі семінари та набуті контакти з роботодавцями та фахівцями-практиками є надзвичайно важливими для представників університетської науки та викладацької спільноти, оскільки дозволяють реалізувати тісний контакт з підприємствами і задовільнити потреби роботодавців у кваліфікованих фахівцях. Такі заходи є надзвичайно плідними і корисними, зокрема для нашої кафедри технології неорганічних речовин та екології, яка готує фахівців з технології питної води і промислової водопідготовки в рамках спеціальності 161- Хімічні технології та інженерія».

Більше про візит

ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЩО ГОТУЮТЬ СПЕЦІАЛІСТІВ ВОДНОГО НАПРЯМКУ

Новини WaterNet