Новини

Селективне осадження кальцію із концентрату зворотного осмосу після знесолення морської води

Підхід до нульового скиданням рідини шляхом видалення з води розчинених солей є найбільш привабливим екологічним рішенням для підвищення цінності концентрату з установок зворотного осмосу, що застосовують для знесолення морської води (SWD-RO). 

Виходячи з цього погляду на першому етапі ключовим аспектом є видалення кальцію, що підвищує економічну доцільність подальшого поділу і отримання інших цінних солей. 

Дослідники випробували цитрат (Na3C6H5O7), карбонат (Na2CO3) і гідрокарбонат (NaHCO3) натрію, як реагенти для осадження кальцію. Підтримували різний pH, температуру, іонну силу та молярне співвідношення реагентів з метою максимізації осадження іонів Ca2+ та мінімізації втрати Mg2+. 

Дослідники досягли ефективності видалення Ca2+ вище 90% у поєднанні зі втратою Mg2+ нижче 7% при 60 °C і контрольованому pH з використанням гідрокарбонату натрію. Ці результати дозволяють позитивно розглядати процес переробки розсолів SWD-RO, що одночасно дозволить знизити екологічні проблеми і збільшити економічний ефект зворотного осмосу за рахунок отримання вторинних продуктів. 

Читати продовження: https://cutt.ly/8Tzk6iV
Новини науки