Новини

ЗАПРОШЕННЯ

В країні з'явилася нова галузь виробничої діяльності пов’язана з розвитком сучасних методів водопідготовки та водоочищення, що вимагає для свого успішного функціонування професійно підготовлених фахівців високого рівня. В даний час в Україні немає жодного закладу вищої освіти (ЗВО), який би повноцінно готував спеціалістів такого профілю.
Для вирішення цієї проблеми розроблено сертифікатну програму «Вода і сучасні водні технології» для магістрів і аспірантів факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших ЗВО.

Програма наповнена унікальним контентом та авторськими курсами, які характеризуються актуальністю інформації та її прикладною спрямованістю, що дозволяє отримати додаткові знання та навички і розширити коло кар’єрних можливостей в цій сфері.
У підготовці фахівців братимуть участь професорсько-викладацькі кадри КПІ ім. Ігоря Сікорського, вчені з Національної Академії наук України, професори з університетів Європи та США, а також провідні фахівці з українських і закордонних компаній, що мають досвід практичної роботи з сучасним водоочисним обладнанням, а також в організації бізнесу водопідготовки.

Навчання за сертифікатною програмою включає курси лекцій, практикуми, лабораторні заняття на сучасному обладнанні, стажування на Науково-виробничому об’єднанні «Екософт», екскурсії на промислові та громадські об’єкти для ознайомлення з роботою сучасних систем водопідготовки.

За результатами опанування слухачем сертифікатної програми, набуття певних професійних знань, умінь і навичок видається сертифікат КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Реалізація сертифікатної програми здійснюється в Центрі сучасних водних технологій, який створено на ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського за спонсорської підтримки Науково-виробничого об’єднання «Екософт» та ГО «Всеукраїнське водне товариство «WaterNet».

Відкриття Центру відбудеться 01 вересня 2021р. о 16-00 у великій хімічній аудиторії 4го корпусу ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Новини WaterNet