Новини

Видалення важких металів зі стічних вод за допомогою адсорбентів

Промислові стічні води містять велику кількість органічних і неорганічних забрудників. Серед них присутні важкі метали, які є досить токсичними та канцерогенними. Найбільше занепокоєння викликають свинець (Pb), цинк (Zn), мідь (Cu), миш'як (As), кадмій (Cd), хром (Cr), нікель (Ni) і ртуть (Hg). Зазвичай, вони потрапляють у воду з барвниками, комплекси яких містять у своєму складі ці метали.

Існують різні технології, які дозволяють видаляти важкі метали з води. Вони включають: хімічне осадження, іонний обмін, окиснення, відновлення, зворотний осмос, ультрафільтрацію, електродіаліз та адсорбцію. Серед цих методів адсорбція є найбільш ефективною, оскільки інші методи мають певні обмеження, такі як, наприклад, утворення великої кількості мулу, низька ефективність та дороговартісна утилізація відходів. Метод адсорбції є відносно новим, проте досить ефективним і все частіше стає кращою альтернативою для видалення важких металів з води.  Він забезпечує високоякісне очищення стічних вод, є оборотним, а також включає можливість регенерації адсорбенту.

Читати продовження: https://cutt.ly/GbEmPzq
Новини науки