Новини

Цифрова готовність водної освіти

Digital форуми займають провідне місце серед додатків для бізнесу та соціальних майданчиків, оскільки пандемія Covid-19 вимагала перетворень у способах взаємодії людства. У постпандемічному майбутньому вміле та цілеспрямоване використання цифрових платформ все ще залишиться ключовим напрямком для багатьох секторів промисловості.

SMARTEN - це проект Erasmus+, що спрямований на підтримку переходу до цифрових технологій та готовності до них з акцентом на вищу освіту, професійну підготовку та водний сектор. Дворічний проєкт зосереджений на розумному управлінні водними ресурсами, які є важливими для забезпечення достатнього рівня життя та розвитку. Просування цифрового освітнього середовища, що забезпечує рівність та інклюзивність, а також зміцнення стратегічної співпраці між вищими навчальними закладами та діловими партнерами у європейському водному секторі, тільки сприятиме більш ефективному управлінню обмеженими водними ресурсами.

За даними: https://cutt.ly/VUa3FX6
Новини Світу