Новини

Опріснення морської води методом електродеіонізаціі

Електродеіонізація (EDI) - це вигідна технологія опріснення морської води. Вчені розробили модель, яка пропонує підхід до переносу іонів у рідині, що протікає у проміжному просторі змішаної смоли. Це перенесення керується градієнтом потенціалу в рідкій фазі, формується різним електричним потенціалом частинок катіоно- і аніонообмінної смоли та безпосередньо самим потенціалом на кордоні розділу.

Модель використовується для аналізу розподілу щільності струму в комірці EDI і її впливу на видалення іонів і продуктивність для виявлення неефективного простору комірок. Порівняння модельного розрахунку з експериментальними даними показує, що модель здатна описувати вплив змін концентрації 0,01 і 0,02 М та напруги в дапазоні 7, 10,5 і 14 В.

За даними: https://cutt.ly/nzX5ydp
Новини науки Новини Світу