Новини

Україна модернізує систему вищої освіти за підтримки Світового банку

Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила сьогодні проєкт вартістю 200 мільйонів доларів США, спрямований на надання підтримки Уряду України щодо покращення ефективності, якості та прозорості системи вищої освіти. Проєкт «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» сприятиме покращенню якості в галузі вищої освіти, підвищенню рівня її відповідності потребам ринку праці, стійкості освітньої системи та безперервності навчального процесу в умовах пандемії COVID-19.

У рамках проєкту фінансуватимуться: інвестиції, спрямовані на модернізацію навчальних закладів та науково-дослідних лабораторій; цифрова інфраструктура для організації навчання в закладах вищої освіти (ЗВО) для забезпечення безперервності навчального процесу за допомогою методів дистанційного навчання; підтримка стійкості системи та управління змінами в довгостроковій перспективі.

Проєкт також підтримуватиме розвиток сучасної цифрової інфраструктури для дистанційного навчання, створення сучасних навчальних і науково-дослідних лабораторій та засобів підтримки навчального процесу. Ще одним завданням проєкту є покращення рівня прозорості в освітньому секторі в Україні за допомогою модернізації Автоматизованої системи управління вищою освітою, запровадження Національного опитування студентів та Єдиної інформаційної системи щодо фінансування дослідницької діяльності ЗВО на конкурентній основі.

Ці інвестиції спрямовані також на підвищення якості основних державних послуг: водопостачання, каналізація, централізоване теплопостачання, постачання електроенергії, енергоефективність, якість доріг, соціальний захист, охорона здоров’я, розвиток приватного сектору. Відтоді як Україна приєдналася до Світового банку в 1992 році, Банк інвестував в Україну близько 13 мільярдів доларів США в рамках приблизно 70 проєктів і програм.

За даними: https://cutt.ly/0b76lp0
Новини України