Новини

Контроль якості розливної води

Останнім часом WaterNet отримав чимало запитів від спеціалістів з водопідготовки, які займаються розливом води або мають вендингові автомати, щодо стандартів якості розлив-ної води та методів її контролю.
WaterNet підготував і надіслав відповідні інформаційні запити до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Міністерства охорони здоров’я України, з наступними запитаннями:

1. Чи є вимоги до контролю якості доочищеної питної води пунктів розливу та його періодичності, вказані в ДСанПіН 2.2.4– 171–10, актуальними і обов’язковими до виконання?

2. Якщо ці вимоги є обов’язковими, то яка організація може зафіксувати факти відхилення від їх виконання?

3. Які заходи можуть бути застосовані до виробників, що не дотримуються даних
вимог?

4. Які лабораторії уповноважені проводити контроль якості доочищеної питної води пунктів розливу, зазначений в ДСанПіН 2.2.4–171–10?

5. Чи є нижнє обмеження показника якості «сухий залишок» для питної води, доочищеної в пунктах розливу, нормованою величиною, чи рекомендованою?

6. Яке зі значень нижнього обмеження по-казника якості «сухий залишок», що вказані в ДСанПіН 2.2.4–171–10, треба вважати вірним для виконання вимог щодо фізіологічної повноцінності питної води?

7. Як, ким і з якою періодичністю контролюється або повинно контролюватись виконання цієї вимоги, і яке покарання може бути накладено на виробника питної води в разі його порушення?

Пропонуємо вам ознайомитися з офіційною позицією державних органів щодо зазначених питань контролю якості розливної води.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Виробничий контроль якості доочищеної питної води з пунктів розливу повинен здійснюватися підприємствами питного водопостачання (виробником) відповідно до вимог Санітарних норм. Вода питна з пунктів розливу повинна відповідати показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічним показникам безпечності та якості питної води відповідно до додатків 1 — 3 Санітарних правил.
У додатку 4 до Санітарних правил наведено по-казники фізіологічної повноцінності мінераль-ного складу питної води, зокрема показник сухого залишку становить 200 — 500 мг/дм3. Санітарними правилами не передбачено ви-могу щодо дотримання показників фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води для доочищеної питної води з пунктів розливу.
Лабораторні дослідження безпечності та яко-сті питної води можуть бути проведені будь-якою лабораторією акредитованою на даний вид досліджень.
За порушення санітарного законодавства передбачена адміністративна, цивільно-правова, кримінальна відповідальність згідно з законом.

Посилання на офіційний лист відповідь

Міністерство охорони здоров’я України

Відповідно до пункту 1.1 Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747 (далі - ДСанПіН 2.2.4-171-10) є обов’язковими для виконання органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування, діяльність яких пов’язана з проектуванням, будівництвом та експлуатацією систем питного водопостачання, виробництвом та обігом питних вод, наглядом і контролем у сфері питного водопостачання населення, та громадянами.
Абзацом другим пункту 3.2. ДСанПіН 2.2.4-171-10 врегульовано, що під час вибору вододжерела та технології водопідготовки у разі будівництва чи реконструкції підприємства питного водопостачання населення слід надавати перевагу джерелам та технологіям, що забезпечать виробництво питної води з оптимальним вмістом мінеральних речовин за показниками фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води (додаток 4).
Лабораторні дослідження, в тому числі доочищеної питної води можуть здійснюватися будь-якою лабораторією, що акредитована на проведення даних видів робіт відповідно до законодавства.
Згідно з підпунктом 1 пункту 3 Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 року № 667, основними завданнями Держпродспоживслужби є реалізація державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення (крім виконання функцій з реалізації державної політики у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження) та у сфері гігієни праці та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників), з контролю за цінами, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності, насінництва та розсадництва (в частині сертифікації насіння і садивного матеріалу), реєстрації та обліку машин в агропромисловому комплексі, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і реклами в цій сфері.
Таким чином здійснення заходів державного нагляду (контролю) належить до повноважень Держпродспоживслужби.

Посилання на офіційний лист відповідь
Новини WaterNet