СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛОКАЛЬНОЇ ВОДОПІДГОТОВКИ


СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛОКАЛЬНОЇ ВОДОПІДГОТОВКИ

ОНЛАЙН КУРС ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ«СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛОКАЛЬНОЇ ВОДОПІДГОТОВКИ»

«Сучасні методи локальної водопідготовки» є спеціалізованим курсом, який представляє слухачам актуальну інформацію та її прикладну спрямованість щодо сучасних тенденцій та закономірностей технологічних процесів і роботи технологічних схем в галузі локальної водопідготовки. Слухачі ознайомляться з основними проблемами та вимогами до якості питної води в Україні, традиційними методами локальної водопідготовки (механічні, сорбційні, мембранні, знезараження води), сучасними методами очищення стічних вод та розглянуть основні технологічні процеси підготовки води на прикладі реалізованих проєктів в Україні та закордоном. Навчальний курс розроблений за участі вітчизняних і закордонних науковців-практиків та провідних фахівці Ecosoft, що мають досвід практичної роботи з сучасним водоочисним обладнанням.

Лектори курсу:

  Косогіна Ірина Володимирівна, к.т.н. доцент кафедри ТНР, В та ЗХТ ХТФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, заступник Керівника Центру СВТ з навчальної роботи
  Василюк Сергій Леонідович, к.х.н., заступник керівника Центру СВТ з дослідницької та випробувальної роботи ХТФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського
  Андрусишина Ірина Миколаївна, д.б.н., керівник випробувального центру та завідувач сектору з вивчення мікроелементозів ДУ "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України"
  Дрікер Юхим, менеджер з цифрової трансформації ТОВ «НВО Екософт»
  Стеценко Віталій, керівник технічної підтримки ТОВ «НВО Екософт», сертифікований фахівець WQA 
  Мудрик Ростислав, директор департаменту розвитку бізнесу ТОВ «НВО «Екософт»
  Бурлакова Валерія, комерційний директор DuPont Water Solutions у країнах Західної Європи
  Шахновський Аркадій Маркусович, к.т.н., доцент кафедри ТНР, В та ЗХТ ХТФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

21

травня

Водні ресурси та водна криза. Моніторинг якості води

Лекція 1. Ірина КОСОГІНА

23

травня

Сучасні методи механічної очистки води

Лекція 2. Сергій ВАСИЛЮК

28

травня

Показники якості питної води. Контроль та сертифікація

Лекція 3.1. Сергій ВАСИЛЮК

Токсичність компонентів, що забруднюють воду

Лекція 3.2. Ірина АНДРУСИШИНА

30

травня

Сорбційні матеріали, методи та технології

Лекція 4. Ірина КОСОГІНА

04

червня

Знезараження води

Лекція 5. Ірина КОСОГІНА

11

червня

Баромембранні методи. Частина 1

Лекція 6. Сергій ВАСИЛЮК

13

червня

Баромембранні методи. Частина 2

Лекція 7. Сергій ВАСИЛЮК