СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛОКАЛЬНОЇ ВОДОПІДГОТОВКИ


СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛОКАЛЬНОЇ ВОДОПІДГОТОВКИ

ОНЛАЙН КУРС ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ«СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛОКАЛЬНОЇ ВОДОПІДГОТОВКИ»

Курс розроблено в рамках проєкту «Безпечна питна вода в Україні: доступ до інформації про якість води та методи водопідготовки», що реалізує WaterNet за фінансової підтримки Фінського Фонду Місцевого Співробітництва Suomen suurlähetystö Kiova - Embassy of Finland in Kyiv.«Сучасні методи локальної водопідготовки» є базовим спеціалізованим курсом, який представляє слухачам актуальну інформацію та її прикладну спрямованість щодо сучасних тенденцій та закономірностей технологічних процесів і роботи технологічних схем в галузі локальної водопідготовки. Слухачі ознайомляться з основними проблемами та вимогами до якості питної води в Україні, традиційними методами локальної водопідготовки (механічні, сорбційні, знезараження води), сучасними методами очищення стічних вод та розглянуть основні технологічні процеси підготовки води на прикладі реалізованих проєктів в Україні та закордоном. Навчальний курс розроблений за участі вітчизняних і закордонних науковців-практиків та провідних фахівці Ecosoft, що мають досвід практичної роботи з сучасним водоочисним обладнанням.

Лектори курсу:

  Мітченко Тетяна Євгенівна, д.т.н., професор кафедри ТНР, В та ЗХТ ХТФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського; керівник Центру сучасних водних технологій та Лабораторії іонного обміну та адсорбції ХТФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського
  Косогіна Ірина Володимирівна, к.т.н. доцент кафедри ТНР, В та ЗХТ ХТФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, заступник Керівника Центру СВТ з навчальної роботи
  Василюк Сергій Леонідович, к.х.н., заступник керівника Центру СВТ з дослідницької та випробувальної роботи ХТФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського
  Андрусишина Ірина Миколаївна, д.б.н., керівник випробувального центру та завідувач сектору з вивчення мікроелементозів ДУ "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України"
  Дрікер Юхим, менеджер з цифрової трансформації ТОВ «НВО Екософт»
  Стеценко Віталій, керівник технічної підтримки ТОВ «НВО Екософт», сертифікований фахівець WQA 
  Мудрик Ростислав, директор департаменту розвитку бізнесу ТОВ «НВО «Екософт»
  Поляков Всеволод, технічний директор ТОВ «НВО «Екософт»
  Бурлакова Валерія, комерційний директор DuPont Water Solutions у країнах Західної Європи

03

жовтня

Показники якості питної води. Контроль та сертифікація. Токсичність компонентів, що забруднюють воду

Лекція 1. Василюк С. Л., Андрусишина І. М.

05

жовтня

Українська водна криза в умовах воєнного стану та шляхи її подолання. Карта якості води

Лекція 2. Мітченко Т.Є., Косогіна І.В., Дрікер Ю.

10

жовтня

Сучасні методи механічного очищення води

Лекція 3. Василюк С.Л.

12

жовтня

Локальні установки фільтрувальної очистки води: досвід експлуатації

Семінар 1. Стеценко В.

17

жовтня

Сорбційні матеріали, методи та технології

Лекція 4. Косогіна І.В.

19

жовтня

Локальні установки фільтрувальної очистки води: досвід експлуатації

Семінар 2. Стеценко В.

24

жовтня

Баромембранні методи.
Ультрафільтрація, нанофільтрація та зворотний осмос.
Частина 1.

Лекція 5. Василюк С.Л.

26

жовтня

Баромембранні методи. Зворотний осмос. Частина 2.

Лекція 6. Василюк С.Л.

31

жовтня

Комерційні та побутові установки зворотного осмосу для очищення технічної та питної води: досвід експлуатації.Частина 1

Семінар 3. Стеценко В.

02

листопада

Комерційні та побутові установки зворотного осмосу для очищення технічної та питної води: досвід експлуатації.Частина 2

Семінар 4. Стеценко В.

06

листопада

Знезараження води

Лекція 7. Косогіна І.В.

09

листопада

Сучасні технології промислової водопідготовки

Лекція 8. Поляков В.Р.

11

листопада

Сучасні методи очистки стічних вод

Лекція 9. Бурлакова В.

16

листопада

Сучасні рішення водопідготовки в умовах надзвичайних ситуацій

Лекція 10. Мудрик Р.