СУЧАСНІ МЕТОДИ ВОДОПІДГОТОВКИ ДЛЯ МАЛИХ ВОДОКАНАЛІВ


СУЧАСНІ МЕТОДИ ВОДОПІДГОТОВКИ ДЛЯ МАЛИХ ВОДОКАНАЛІВ

ОНЛАЙН КУРС ДЛЯ ФАХІВЦІВ ГРОМАД ТА МАЛИХ ВОДОКАНАЛІВ
«СУЧАСНІ МЕТОДИ ВОДОПІДГОТОВКИ 
ДЛЯ МАЛИХ ВОДОКАНАЛІВ»

«Сучасні методи водопідготовки для малих водоканалів» є спеціалізованим курсом, який представляє слухачам актуальну інформацію та її прикладну спрямованість щодо сучасних тенденцій та закономірностей технологічних процесів і роботи технологічних схем в галузі водопідготовки на малих водоканалах та в громадах. Слухачі ознайомляться з основними проблемами та вимогами до якості питної води в Україні, традиційними методами водопідготовки (механічні, сорбційні, мембранні, знезараження води), сучасними рішеннями водопідготовки в умовах надзвичайних ситуацій та методами очищення стічних вод, розглянуть основні технологічні процеси підготовки води на прикладі реалізованих проєктів в Україні та закордоном. Навчальний курс розроблений за участі вітчизняних і закордонних науковців-практиків та провідних фахівці Ecosoft, що мають досвід практичної роботи з сучасним водоочисним обладнанням.

Лектори курсу:

  Мітченко Тетяна Євгенівна, д.т.н., професор кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології хіміко-технологічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського; керівник Центру сучасних водних технологій та Лабораторії іонного обміну та адсорбції ХТФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського
  Косогіна Ірина Володимирівна, к.т.н. доцент кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології хіміко-технологічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського, заступник Керівника Центру сучасних водних технологій з навчальної роботи
  Василюк Сергій Леонідович, к.х.н., заступник керівника Центру сучасних водних технологій з дослідницької та випробувальної роботи хіміко-технологічний факультет КПІ ім. Ігоря Сікорського
  Андрусишина Ірина Миколаївна, керівник випробувального центру та завідувач сектору з вивчення мікроелементозів ДУ «Інститут медицини праці іменіЮ.І. Кундієва НАМН України»
  Дрікер Юхим, менеджер з цифрової трансформації ТОВ «НВО Екософт»
  Кошелєв Станіслав, менеджер з промислової водопідготовки ТОВ «НВО Екософт», сертифікований фахівець WQA 
  Стендер Павло Вадимович, головний інженер ТОВ «НВО «Екософт», сертифікований фахівець WQA
  Бурлакова Валерія, комерційний директор DuPont Water Solutions у країнах Західної Європи

02

жовтня

Українська водна криза в умовах воєнного стану та
шляхи її подолання

Лекція 1. Косогіна І. (Мітченко Т.Є.)

04

жовтня

Показники якості питної води. Контроль та сертифікація. Карта якості води

Лекція 2. Василюк С., Дрікер Ю.

09

жовтня

Токсичність компонентів, що забруднюють воду

Лекція 3. Андрусишина І.М.

11

жовтня

Сучасні методи механічного очищення води

Лекція 4. Василюк С.

16

жовтня

Сорбційні матеріали, методи та технології

Лекція 5. Косогіна І.

18

жовтня

Мембранні методи водопідготовки

Лекція 6. Василюк С.

23

жовтня

Знезараження води

Лекція 7. Косогіна І.

27

жовтня

Сучасні методи очистки стічних вод

Лекція 8. Бурлакова В.

30

жовтня

Сучасні рішення водопідготовки в умовах надзвичайних ситуацій

Лекція 9. Кошелєв С.

01

листопада

Сучасні проектні рішення для громад і малих водоканалів

Лекція 10. Стендер П.В.