Книги та навчальні посібники

Illustration

Словник

440 термінів українською, російською та англійською мовами

Illustration

Актуальні проблеми

Різноманіття сучасної локальної водопідготовки

Illustration

Методи і матеріали

Комплексні рішення проблем водопідготовки

Illustration

Технологічні рішення

Cучасні технологічні рішення локальної водопідготовки

Учбові курси

УКРАЇНСЬКА ВОДНА КРИЗА ТА ШЛЯХИ Ї Ї ПОДОЛАННЯ
Мітченко Тетяна Євгенівнад.т.н., професор кафедри ТНР,В та ЗХТ, ХТФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

СУЧАСНІ МЕТОДИ МЕХАНІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ
Пономарьов Володимир Львовичк.т.н., асистент кафедри ТНР, В та ЗХТ ХТФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, експерт ГО ВУВТ WaterNet

БАРОМЕМБРАННІ МЕТОДИ. УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЯ
Косогіна Ірина Володиміровнак.т.н., доцент кафедри ТНР, В та ЗХТ ХТФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

БАРОМЕМБРАННІ МЕТОДИ. ЗВОРОТНІЙ ОСМОС. ЧАСТИНА 1
Пономарьов Володимир Львовичк.т.н., асистент кафедри ТНР, В та ЗХТ ХТФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, експерт ГО ВУВТ WaterNet

БАРОМЕМБРАННІ МЕТОДИ. ЗВОРОТНІЙ ОСМОС. ЧАСТИНА 2
Пономарьов Володимир Львовичк.т.н., асистент кафедри ТНР, В та ЗХТ ХТФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, експерт ГО ВУВТ WaterNet

ЗНЕСОЛЕННЯ ВОДИ БАРОМЕМБРАННИМИ МЕТОДАМИ
Василюк Сергій Леонідовичк.х.н., старший науковий співробітник Лабораторії іонного обміну та адсорбції, ХТФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського