Книги та навчальні посібники

Illustration

Словник

440 термінів українською, російською та англійською мовами

Illustration

Актуальні проблеми

Різноманіття сучасної локальної водопідготовки

Illustration

Методи і матеріали

Комплексні рішення проблем водопідготовки

Illustration

Технологічні рішення

Cучасні технологічні рішення локальної водопідготовки

Учбові курси

УКРАЇНСЬКА ВОДНА КРИЗА ТА ШЛЯХИ Ї Ї ПОДОЛАННЯ
Мітченко Тетяна Євгенівнад.т.н., професор кафедри ТНР,В та ЗХТ, ХТФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

СУЧАСНІ МЕТОДИ МЕХАНІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ
Пономарьов Володимир Львовичк.т.н., асистент кафедри ТНР, В та ЗХТ ХТФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, експерт ГО ВУВТ WaterNet

БАРОМЕМБРАННІ МЕТОДИ. УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЯ
Косогіна Ірина Володиміровнак.т.н., доцент кафедри ТНР, В та ЗХТ ХТФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

БАРОМЕМБРАННІ МЕТОДИ. ЗВОРОТНІЙ ОСМОС. ЧАСТИНА 1
Пономарьов Володимир Львовичк.т.н., асистент кафедри ТНР, В та ЗХТ ХТФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, експерт ГО ВУВТ WaterNet

БАРОМЕМБРАННІ МЕТОДИ. ЗВОРОТНІЙ ОСМОС. ЧАСТИНА 2
Пономарьов Володимир Львовичк.т.н., асистент кафедри ТНР, В та ЗХТ ХТФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, експерт ГО ВУВТ WaterNet

ЗНЕСОЛЕННЯ ВОДИ БАРОМЕМБРАННИМИ МЕТОДАМИ
Василюк Сергій Леонідовичк.х.н., старший науковий співробітник Лабораторії іонного обміну та адсорбції, ХТФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Illustration
Made with