Усунення вічних хімікатів: Іонний обмін для видалення сполук PFAS

Усунення вічних хімікатів: Іонний обмін для видалення сполук PFAS

Пер- і поліфторалкільні речовини (PFAS) - це велика група хімічних речовин, які широко використовуються для виробництва споживчих товарів, зокрема спеціалізованого одягу, стійких до плям покриттів, антипригарного посуду і рідкої плівкоутворюючої піни, що використовується для пожежогасіння.

Звичайні технології очищення питної води, такі як коагуляція, флокуляція, седиментація, фільтрація, біофільтрація та окиснення (звичайне або вдосконалене) часто неефективні для видалення PFAS. База даних US EPA з очищення питної води показує, що гранульоване активоване вугілля, іонний обмін, нові адсорбційні матеріали та мембранний поділ можуть досягти >99% видалення кількох типів PFAS (проводилися випробування для видалення PFOA і PFOS). Адсорбція з використанням активованого вугілля або іонного обміну стала найбільш широко застосовуваним підходом для боротьби з PFAS. Для видалення довголанцюгових PFAS, гранульоване активоване вугілля є досить ефективним, проте воно гірше видаляє коротколанцюгові аналоги, а відсутність селективності може перешкоджати видаленню PFAS при наявності органіки або аніонних конкурентів у розчині.

Команда вчених виявила, що іонний обмін забезпечує більш економічно ефективну адсорбцію довго- та коротколанцюгових PFAS порівняно з активованим вугіллям. Зокрема, цей метод має високу ефективність видалення коротколанцюгових PFAS. Таким чином, іонний обмін є перспективною технологією для ефективного видалення PFAS завдяки гарній ефективності, простоті експлуатації, великій адсорбційній ємності, малій площі, можливості регенерації та повторного використання.

Читати продовження: https://cutt.ly/APAilxe

Sticking it to Forever Chemicals: Ion exchange for PFAS removal

Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are a diverse group of chemicals that are widely used in consumer products, such as specialized garments, stain-resistant coatings, non-stick cookware and aqueous film-forming foam used for firefighting.[1] These man-made micropollutants have been dubbed forever chemicals due to PFAS’ extreme resistance to degradation, stemming from their high polarity, solubility and strong C-F bonds.[2] Widespread use and extreme stability led to pervasive PFAS occurrence in the environment, wildlife and humans. Based on evidence that continued exposure to certain PFAS above threshold levels may lead to adverse health effects, US EPA established the current drinking water health advisory level at 70 ng/L for total perfluorooctanoic acid (PFOA) + perfluorooctane sulfonate (PFOS).[3] In 2021, the agency issued a final regulatory determination for these two compounds.