Рекомендації щодо якості питної води: маломасштабні системи водопостачання

Рекомендації щодо якості питної води: маломасштабні системи водопостачання

Малі підприємства питного водопостачання зазвичай стикаються з операційними, управлінськими, технічними та ресурсними проблемами, які впливають на їхню здатність надавати безпечні та надійні послуги. Тому потреби та можливості, пов'язані з таким водопостачанням, потребують чіткого врахування у політиці та нормативних документах.

Ці рекомендації, спеціально розроблені для маломасштабних систем водопостачання, ґрунтуються на більш ніж 60-річних досвіді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо якості та безпеки питної води. Вони зосереджені на встановленні правил і стандартів якості питної води, які ґрунтуються на принципах охорони здоров'я та відповідають контексту; на проактивному управлінні ризиками шляхом планування безпеки води та санітарних перевірок; а також на проведенні незалежного нагляду. Рекомендації призначені насамперед для осіб, які приймають рішення на національному та субнаціональному рівнях, відповідальних за розробку нормативно-правової бази та програм підтримки, пов'язаних з цією діяльністю. Інші зацікавлені сторони, що беруть участь у наданні послуг водопостачання, також отримають користь від настанов, викладених у цьому документі.

Рекомендації пропонують чіткі вказівки, що ґрунтуються на принципі прогресивного вдосконалення. Надаються найсучасніші рекомендації та вказівки щодо впровадження, які ґрунтуються на всебічному огляді доказової бази та визнаних передових практиках. Крім того, наведені конкретні приклади з різних країн і регіонів світу, які демонструють, як настанови, викладені в цій публікації, застосовуються на практиці в найрізноманітніших контекстах.

Разом з рекомендаціями ВООЗ "Санітарні інспекції 2024", що є допоміжним інструментом для "Рекомендацій щодо якості питної води: маломасштабні системи водопостачання", ці документи оновлюють і замінюють "Настанови щодо якості питної води" ВООЗ 1997 року. Том 3: нагляд і контроль за водопостачанням у громадах. Основні зміни в цій оновленій публікації включають більший акцент на превентивному управлінні ризиками та ширший спектр охоплених малих джерел водопостачання, включаючи ті, що управляються домогосподарствами, громадами та професійними організаціями.

Завантажити документ: https://cutt.ly/IwV6VHD9