Проєкт «Безпечна питна вода в Україні: доступ до інформації про якість води та методи водопідготовки»: перші результати освітньої компоненти

Проєкт «Безпечна питна вода в Україні: доступ до інформації про якість води та методи водопідготовки»: перші результати освітньої компоненти

Проєкт «Безпечна питна вода в Україні: доступ до інформації про якість води та методи водопідготовки»: перші результати освітньої компонентиОтже ми вже можемо привітати перших випускників курсу «Новітні технології водопідготовки», що був розроблений та імплементований викладачами Кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології (ТНР, В та ЗХТ), Хіміко-технологічний факультет, КПІ ім. Ігоря Сікорського.

  Курс «Новітні технології водопідготовки» є частиною освітньої компоненти проєкту «Безпечна питна вода в Україні: доступ до інформації про якість води та методи водопідготовки», що реалізується ГО "ВУВТ "WaterNet" за фінансової підтримки Фінського Фонду Місцевого Співробітництва Suomen suurlähetystö Kiova - Embassy of Finland in Kyiv.

Інформаційно-освітня програма курсу розрахована на студентів водних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і включає 9 лекцій та 6 лабораторних робіт, що належать до освітньої компоненти професійної та практичної підготовки і дозволяють ознайомити студентів із основними закономірностями технологічних процесів у водній галузі, роботою технологічних схем і розрахунками параметрів сучасних систем за заданими умовами (якість вихідної та очищеної води).

  Навчання проходило в онлайн форматі для студентів 4го курсу ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського. До курсу також долучилися викладачі та студенти ВУЗів-партнерів проєкту: Львівська політехніка, Національний університет водного господарства та природокористування та Український державний хіміко-технологічний університет.

Всі матеріали курсу, а саме – навчальна програма, презентації, відео лекцій та лабораторних робіт, практикум "Сучасні методи і технології водопідготовки", передаються в рамках проєкту партнерським ВУЗам для їх подальшої імплементації в навчальний процес з метою підвищення рівня компетентності студентів - майбутніх спеціалістів водної галузі України.

За результатами підсумкового тестування 32 студенти 4го курсу ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського та 5 студентів з Українського державного хіміко-технологічного університету (УДХТУ, м. Дніпро) отримали відповідні сертифікати про проходження курсу.

Випускники поділилися своїми враженнями від курсу:

"Курс дуже сподобався, було дуже цікаво слухати лекції і виконувати роботи. Сподобалось те, у якій формі був викладений матеріал, як була організована наша робота. Проходження тестів давало змогу закріпити отриману на лекції інформацію. Було дуже корисно більш детально ознайомитись із способами очистки води, роботою фільтрів та їх елементів" (Перевозна Анастасія, 3 курс, УДХТУ)

"Ой, мені в цілому сам курс сподобався. Цікава інформація, і викладач гарно цю інформацію подавав. Дуже сподобалось те, що до кожної лаби було відео того, як її проводили. Особисто мені найбільше сподобались лекції про ультрафільтрацію та зворотний осмос. Важко спочатку було писати розгорнуті висновки у лабораторних, але потім я втягнулась, і це стало навіть цікаво" (Лахман Марія, 4 курс, УДХТУ)

"Курс мені дуже сподобався, оскільки все, що стосується теми водоочищення і водопідготовки, мене дуже цікавить, а тут ми вивчали взагалі нові методи (ультра-, нанофільтрація, зворотний осмос, каталітичні завантаження). Матеріал цікавий, також + всі матеріали можна було знайти в особистому кабінеті на сайті, що дуже зручно. Цікаві лабораторні, хоч у нас і були в дистанційному режимі. Мені найбільше сподобалась ультрафільтрація, види фоулінгу мембран. В цілому курс чудовий, нічого зайвого, всі матеріали підібрані дуже влучно!" (Галкіна Катерина, 4 курс, КПІ ім. Ігоря Сікорського)

"Я вважаю, що розвиток у сфері, яка тебе цікавить, дуже важливий для людини, і я не виняток, тому курс "Новітні технології водопідготовки ” став для мене приємним відкриттям. Особисто мені, як студентці іншої кафедри, було цікаво навчитися розробляти технологічну схему, ознайомитися з різними вимогами до якості води. Завдяки цьому курсу я також дізналася більше про методи очищення та обробки води. Значну роль в опануванні цього курсу відіграла мій викладач, яка допомагала мені розібратися в предметі та спрямовувала мене на результат протягом усього курсу" (Степчук Олександра, 4 курс, КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

Більше про новини проєкту згодом!