Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру

Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру

З метою забезпечення населення в зоні бойових дій або іншої надзвичайної ситуації питною водою належної якості наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 №683 затверджені  Державні санітарні норми і правила «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру» (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE37900.html) .

Чинні  Державні санітарні норми і правила (ДСанПіН № 683-22):

- обов’язкові для виконання органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування, діяльність яких пов’язана з експлуатацією систем питного водопостачання;

- застосовуються в умовах воєнного стану та під час надзвичайних ситуацій на окремих територіях протягом визначеного періоду часу за рішенням відповідної регіональної або місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

- виробничий лабораторний контроль безпечності та якості питної води систем централізованого питного водопостачання здійснюють підприємства питного водопостачання відповідно до розроблених (погоджених територіальними установами Держпродспоживслужби) тимчасових програм виробничого контролю якості води з урахуванням «Гігієнічних вимог до питної води, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіНу 2.2.4-171-10) та ДСанПіН, затверджених наказом МОЗ України № 683 від 22.04.2022 р.

Звертаємо Вашу увагу, що, згідно вищезазначеного документу, якість питної води за показниками епідемічної та радіаційної безпеки повинна відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12.05.2010 № 400, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.07.2010 за № 452/17747 (далі - ДСанПіН 2.2.4-171-10). Проте за іншими показниками (органолептичні, деякі фізико-хімічні та токсикологічні показники безпечності питної води) - гігієнічним нормативам відповідно до додатків ДСанПіН № 683-22 «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру».

Питна вода вважається такою, що відповідає гігієнічним вимогам, якщо за результатами лабораторних досліджень встановлені значення показників не перевищують гігієнічні нормативи додатків ДСанПіН № 683, що визначені в умовах воєнного стану.

У разі застосування зброї масового ураження або підозри щодо її застосування та забруднення питної води, проводяться дослідження питної води на наявність в ній відповідних забруднюючих речовин або біологічних агентів за допомогою відповідних засобів розвідки та контролю (набір для тестування води, військовий комплект хімічної розвідки, індикаторний комплекс для аналізу води за методикою Colilert тощо).

Основними хімічними речовинами, що є складовою частиною хімічної зброї, та визначаються у питній воді є іприт, люїзит (похідна миш'яку), ціаністий водень, фосфорорганічні отруйні речовини (зарин, зоман), мікотоксин Т-2 тощо.