Статті резюме

Яким документом в Україні регламентуються показники якості питної води?

Питна вода - це вода, якість якої відповідає встановленим вимогам. Існує велика кількість міжнародних і регіональних документів, які регулюють вміст забруднюючих речовин у питній воді. Встановленню нормативів на наявність тої чи іншої забруднюючої речовини в питній воді передують тривалі випробування і дослідження, спрямовані на вивчення впливу її присутності в певних кількостях на життєдіяльність живих істот і в першу чергу людини.

В Україні таким документом є ДCанПіН «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДCанПіН 2.2.4-171-10). Ним регулюється вміст 86 речовин у воді, з них 11 санітарно-бактеріологічні та 75 санітарно-хімічні.

У той же час 16 грудня 2020 року на пленарному засіданні Європейського парламенту була прийнята переглянута Директива ЄС 2020/2184 по питній воді, яка гарантує більш безпечний доступ до води для всіх європейців. У новій редакції Директиви розглядаються нові забруднювачі, такі як мікропластик, ендокринні руйнівники, а також нові типи хімікатів. Ці зміни в міжнародному водному законодавстві стосуються і України, яка, відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС, взяла на себе зобов’язання імплементувати Директиву Ради 98/83/ЕС (Директиву по питній воді).

Дізнатися більше про Директиву ЄС 2020/2184
Посилання на оригінальний документ, посилання на український переклад.