Статті резюме

Хто може робити достовірний аналіз води в Україні?

Аналіз води повинен бути виконаний в аналітичній лабораторії, що має сертифікат ДП «Укрметртестстандарт» або Міністерства охорони здоров'я України, і де регулярно проводиться повірка лабораторного обладнання та є висококваліфікований персонал.


Такі лабораторії, як правило, мають у своєму розпорядженні весь інструментарій, необхідний для повноцінного і високоякісного виконання аналізів води за санітарно-хімічними і санітарно-біологічними показниками якості.

Серед основних партнерських лабораторій, з якими співпрацює ВУВТ WaterNet в рамках проекту «Карта якості води», окремо слід виділити науково-дослідну випробувальну Лабораторію іонного обміну та адсорбції НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Дана лабораторія має відповідний сертифікат ДП «Укрметртестстандарт» і робить аналіз якості води згідно з вимогами  Державних санітарних норм і правил ДСанПіН "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДCанПіН 2.2.4-171-10). Фахівцями лабораторії є кандидати і доктори хімічних і технічних наук та магістри спеціальності «Хімічні технології та інженерія».

Дізнатися більше про лабораторію і замовити аналіз води