Статті резюме

Роль ZLD в скороченні кількості небезпечних відходів

Більшість відходів є досить шкідливими для людей та навколишнього середовища. Вони можуть бути в будь-якій формі: твердій, рідкій чи газоподібній. Засоби для очищення, пестициди та промислові хімікати за своєю природою є небезпечними, через що, часто виникають проблеми з їх утилізацією.

Зазвичай такі відходи знешкоджують фізичними, термічними, хімічними чи біологічними методами, включаючи процеси осадження, високотемпературного спалювання або зберігання в спеціальних резервуарах. Однією з переваг Zero Liquid Discharge (ZLD) над цими методами є можливість відділяти більшість токсичних речовини з води, а отриманий твердий залишок можна направляти для подальшої переробки або захоронення. Спроектована система ZLD  мінімізує утворення рідких відходів, що дає можливість отримувати чисту воду для повторного використання або безпечного скиду. В свою чергу, утворений твердий залишок є більш придатним для подальшої обробки (частіше всього, для відновлення цінних компонентів або для безпечної утилізації).

Передплатіть, щоб прочитати повну новину