Статті

ВОДА І ЕНЕРГІЯ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ

Оксана Денис,

НГО «Інститут пасивного будівництва», м. Львів


Для життєдіяльності людини необхідні три важливі складові – енергія, вода та продукти харчування. Виробництво енергії потребує води, постачання води потребує енергії, а вирощування сільськогосподарської продукції потребує і води, і енергії. Тому ці складові почали розглядати у взаємозв’язку вода-енергія-продукти харчування. Сучасні екотехнології передбачають мінімізацію використання енергії та води, раціональне використання природних ресурсів для сільського господарства, утилізацію та повторне використання відходів. В житлово-побутовому секторі та будівництві це технологія пасивного будинку, екосанітарія, використання відновлюваних джерел енергії та органічне землеробство.

Для життєдіяльності людини необхідні три важливі складові – енергія, вода та продукти харчування. Виробництво енергії потребує води, постачання води потребує енергії, а вирощування сільськогосподарської продукції потребує і води, і енергії. Тому ці складові почали розглядати у взаємозв’язку вода-енергія-продукти харчування. Сучасні екотехнології передбачають мінімізацію використання енергії та води, раціональне використання природних ресурсів для сільського господарства, утилізацію та повторне використання відходів. В житлово-побутовому секторі та будівництві це технологія пасивного будинку, екосанітарія, використання відновлюваних джерел енергії та органічне землеробство.

Ще в другій половині ХХ ст., особливо в 70-х роках, внаслідок глобальної енергетичної кризи енергія стала не тільки найприбутковішим товаром, але й знаряддям політичних впливів, причиною воєн та деградації довкілля. Тому політика високорозвинених країн почала спрямовуватися на радикальне зниження рівня техногенного впливу на довкілля та споживання природних ресурсів, особливо викопних видів палива. З початком ХХІ століття людство усвідомило іншу, ще більш серйозну проблему – брак питної води. Саме вода стала головним викликом сьогодення і найважливішою темою не тільки серед екологів та науковців, але й серед політиків і бізнесу. Об’єктивною причиною цієї проблеми стало стрімке зростання чисельності населення – від 7 млрд. сьогодні воно досягне 9 млрд. осіб до 2050 року, за найоптимістичнішими прогнозами. Суб’єктивною причиною стало марнотратне та нераціональне використання води в господарстві і зростаюче забруднення водних ресурсів.

Брак води можна умовно розділити на дві категорії: «видимий», коли кількість води достатня, але дефіцит існує через неефективне і марнотратне використання, та «реальний», коли дефіцит викликаний обмеженими ресурсами. Питання енергії і води почали розглядати у взаємозв’язку вода-енергія-продукти харчування. Практично будь-яке виробництво енергії потребує води, постачання води потребує енергії, а вирощування сільськогосподарської продукції потребує і води, і енергії.

Читати продовження статті можна в журналі "Вода і Водоочисні Технології" №2 за 2018 год.
Підписатися на журнал можна перейшовши за посиланням: http://waternet.ua/magazine/subscription/