Статті

Роль ZLD в скороченні кількості небезпечних відходів

Більшість відходів є досить шкідливими для людей та навколишнього середовища. Вони можуть бути в будь-якій формі: твердій, рідкій чи газоподібній. Засоби для очищення, пестициди та промислові хімікати за своєю природою є небезпечними, через що, часто виникають проблеми з їх утилізацією.

Зазвичай такі відходи знешкоджують фізичними, термічними, хімічними чи біологічними методами, включаючи процеси осадження, високотемпературного спалювання або зберігання в спеціальних резервуарах. Однією з переваг Zero Liquid Discharge (ZLD) над цими методами є можливість відділяти більшість токсичних речовини з води, а отриманий твердий залишок можна направляти для подальшої переробки або захоронення. Спроектована система ZLD  мінімізує утворення рідких відходів, що дає можливість отримувати чисту воду для повторного використання або безпечного скиду. В свою чергу, утворений твердий залишок є більш придатним для подальшої обробки (частіше всього, для відновлення цінних компонентів або для безпечної утилізації).

Цінність відходів
Відходи тепер частіше розглядаються як економічно важливий  ресурс. Все більший обсяг цінних речовин вилучають з матеріалів, які раніше вважали звичайними відходами.

Процес відновлення цінних речовин проводять шляхом їх повторного використання, переробкою, компостуванням або анаеробним перетравленням, що дає змогу отримати такі корисні продукти, як цінні хімічні речовини, паливо або інші альтернативні джерела енергії. 

Правильний аналіз має вирішальне значення для успіху
У ZLD використовуються різні процеси, включаючи зворотний осмос, електроліз та фільтрацію, проте процес випарювання є ключовим.

У лабораторних експериментах HRS оцінює максимальні концентрації розчинів солей, які можуть бути досягнуті за різних температурних режимів. На основі цих даних визначається необхідний тип обладнання, яке згодом проектується. Наприклад, при високих температурах розчиняється більша кількість солей в порівнянні з низькими температурами.

Типовий процес виділення компонентів може складатися з трьох наступних кроків:
  • Випаровування / концентрування.
  • Охолодження продукту, для утворення кристалів солі.
  • Подальша кристалізація в спеціально розроблених резервуарах і відділення кристалів, які утворюються.

За даними: https://cutt.ly/rnDcrbe