Статті

Нова Директива ЄС про питну воду

У грудні 2020 року Європейський парламент офіційно прийняв переглянуту версію Європейської директиви по питній воді, тим самим ввівши нові мінімальні вимоги до її якості. Переглянута версія Директиви щодо питної води вступила в силу на початку січня 2021 року з періодом реалізації – два роки.

Однією з ключових особливостей директиви є більш суворі вимоги до моніторингу захисту питної води як ресурсу. Деякі нові речовини будуть внесені в так званий «список спостереження», а також було виявлено близько 35 речовин, які потребують подальшого вивчення. До таких речовин віднесли мікропластик, фармацевтичні продукти та сполуки, які руйнують ендокринну систему. Мета впровадження нових заходів контролю є виявлення потенційних небезпек для людей у питній воді.

Впровадження ризик-орієнтованого підходу 

Важливим аспектом директиви є оцінка небезпек та управління ними, як ключ для контролю всіх процесів. Це називається підходом «від джерела до розгалуження». Водогосподарські компанії, а також сторони, відповідальні за водопостачання повинні забезпечувати належний контроль та моніторинг усіх можливих небезпек. Зокрема, наявність у побутовому водокористуванні, таких забрудників, як Legionella або свинець, є дуже важливою проблемою, якій тепер приділяють особливу увагу. 

Очікується, що директива буде включати додаткові законодавчі вимоги для регулярної оцінки всіх можливих небезпек завдяки Технічному регламенту. Відповідно з німецькими та європейськими правилами комплексний підхід Плану забезпечення безпеки води (ПЗБВ) з 2013 року був посилений стандартом DIN EN 15975-2 «Безпека питного водопостачання – Керівництво з управління небезпеками та кризами – Частина 2: Управління небезпеками». У рамках національного проєкту Німецьке агентство з навколишнього середовища реалізувало проект плану забезпечення безпеки води для будівель і опублікувало його у вигляді довідника.

Легіонелла

ВООЗ встановила, що зараз, в Європейському союзі, легіонелла є найнебезпечнішим патогеном з усіх існуючих, які можуть передаватися через воду. В основному вона передається через системи гарячого водопостачання при вдиханні пари із збудником цієї хвороби, наприклад, під час прийому душу. 

Новини

ГДК свинцю у питній воді тепер складає 10 мкг/л. Ця концентрація буде зберігатися протягом 15 років після дати набрання чинності цієї Директиви. Далі, максимально допустимий вміст його складатиме 5 мкг/л. Оскільки свинцеві труби, які вже встановлені у житлових будівлях, являють собою потенційну проблему, проте деякі держави-члени нажаль, не завжди мають необхідні повноваження для примусової заміни цих труб. Тепер всі нові матеріали і речовини, які вступатимуть в контакт з водою, яка призначена для споживання людиною, мають бути затверджені директивою.

Матеріали, що контактують з питною водою

Вперше були узгоджені вимоги до матеріалів, які контактують з питною водою для того щоб забезпечити їх узгоджене використання, а також наведені мінімальні гігієнічні вимоги до них. Речовини і матеріали, а також методи тестування і відбору сировини та з'єднань будуть включені в «Європейський позитивний список» протягом трьох наступних років.

Моніторинг шкідливих речовин

На додаток до фіксованого списку параметрів до директиви і оновленими, в деяких випадках більш суворим обмеженнями, вводиться так званий «список спостереження». Це зроблено для того, щоб зменшити хвилювання споживачів з приводу впливу нещодавно виявлених речовин на здоров'я. 

За даними: https://cutt.ly/NmWCpN0