СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВОДНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

4 вересня 2018 р.
 

Олена Свєтлєйша

Під егідою КПІ ім. Ігоря Сікорського, ВВТ WaterNet та Норвезького університету природничих наук відбулася робоча зустріч «Сучасні методи децентралізованих водопідготовки та водоочищення. Використання інноваційної інформації в освітньому процесі». До участі у робочій зустрічі були запрошені представники хімічних факультетів вищих навчальних закладів України, що вже мають, або планують відкрити водну спеціальність на власному факультеті.

Головною метою проведеного заходу був обмін досвідом та можливостями, що відкриваються як для майбутніх спеціалістів, так і для ВИШів, де вони навчаються. Окрім спілкування про основні аспекти новітньої водної освіти в Україні, учасникам зустрічі пощастило відвідати найпотужніше в Україні сучасне виробництво фільтрів очищення води ТОВ НВО «Екософт», а також ТЕЦ-6 (м. Київ), де вони на власні очі побачили єдину в Східній Європі промислову систему очищення води, в якій на всіх етапах використовуються мембранні технології. Редакція журналу «ВОДА» мала змогу поспілкуватися з представниками вищих навчальних закладів, які приймали участь у робочій зустрічі та одержати від них відповіді на наступні запитання:

1. Чи є у вас на кафедрі водна спеціальність? Як давно? Якщо ні, то чи планується її відкриття?

2. Які «водні» дисципліни викладають на вашій кафедрі?

3. Де проходять стажування майбутні випускники?

4. В яких сферах діяльності затребувані ваші випускники?

5. Чи користуються «водні» спеціальності популярністю у абітурієнтів?

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

http://kpi.ua

На питання відповідає Толстопалова Наталія Михайлівна, к.т.н., в.о. зав. кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології.

1. Питання промислової водопідготовки, ще до створення спеціалізації «Технологія водопідготовки», кафедра викладала у рамках дисципліни «Загальна хімічна технологія» для студентів хіміко-технологічного, інженерно-хімічного (це здійснюється і зараз), теплоенергетичного факультетів та факультету біотехнології. Як відомо, спеціалістів-водників готували будівельні інститути, але питання саме хімії води розглядались недостатньо, тоді як стрімке зростання промисловості (70-ті роки XX століття) та різних галузей народного господарства призвело до різкого погіршення якості води природних джерел водопостачання, як поверхневих, так і підземних, за рахунок скидання частково або зовсім неочищених стічних вод і настала нагальна потреба підготовки інженерних та наукових кадрів із хімії та технології водопідготовки. З 1980 р. кафедра викладає «водні» дисципліни і залучає відомих спеціалістів із Інституту колоїдної хімії та хімії води НАНУ. Спеціалісти цього інституту не тільки читають лекції, консультують студентів, але і в різні роки очолювали екзаменаційні комісії із випуску бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації на факультеті вже 25 років функціонує спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю «Технологія водоочищення».

2. На кафедрі здійснюється комплексна підготовка фахівців за напрямом «Водопідготовка», яка охоплює навчання на 2–4 курсах підготовки бакалаврів та на першому курсі підготовки магістрів. Програмою підготовки передбачено лекції, практичні та лабораторні роботи, виконання курсових робіт і проектів.

Найменування кредитних модулів: «Управління водними ресурсами»; «Теоретичні основи хімії та технології води»; «Хімія та обладнання підготовки питної та технічної води»; «Хімія та обладнання очищення стічних вод»; «Сучасні процеси водопідготовки».

3. Стажування майбутніх фахівців здійснюється у рамках проходження переддипломної практики бакалаврів, магістрів технології та науково-дослідної практики, магістрів науки на підприємствах Києва (на жаль, направляти студентів на стажування на відстань більше ніж 50 км від Києва не дозволяється) на підприємствах: ТЕЦ; Теплові мережі; ТОВ «Артеріум ЛТД»; ПАТ «Фармак»; НВО Екософт. Серед названих підприємств, саме ТОВ «Екософт» опікується майбутніми спеціалістами, проводить екскурсії на підприємство, надає знання, організовуючи додаткові лекції та семінари для студентів.

4. Випускники кафедри потрібні для різних підприємств, науково-дослідних інститутів та установ. І хоча серед студентів кафедри великий відсоток молоді з інших міст, майже 90 % випускників залишаються працювати або продовжують навчання в аспірантурі в Києві. Окрім названих підприємств – це інститути АН України: Інститут колоїдної хімії та хімії води (ІКХХВ), Інститут фізичної хімії (ІФХ), Інститут хімії поверхні, проблем матеріалознавства, інститут сорбції та проблем ендоекології тощо. Кафедра готує спеціалістів для підприємств «РівнеАзот», ТОВ «Комплексні очисні споруди», ПАТ «Укрпластик», ТОВ «Діол», ВАТ «Макрохім», ПАТ «Індар», АНТК «Антонов» тощо.

5. «Водні спеціальності» популярні та затребувані у абітурієнтів. Школярі із задоволенням і зацікавленістю беруть участь в роботі Малої Академії Наук, у днях відкритих дверей на кафедрі, факультеті, університеті. Вже 10 років, на базі нашої кафедри, разом з НВО Екософт та ВВО «WaterNet» проводиться конкурс «Юнацький водний приз», що також сприяє популяризації проблем водопідготовки серед майбутніх студентів.

Рівень підготовки кафедрою фахівців в галузі водопідготовки та водоочищення позитивно оцінено закордонними вченими – викладачі та студенти кафедри, разом із іншими українськими та закордонними університетами, беруть участь у виконанні міжнародних проектів «Erasmus+. Water Harmony».

Національний університет «Львівська політехніка»

http://lp.edu.ua

На питання відповідає Знак Зеновій Орестович, д.т.н., проф., в.о. зав. кафедри хімії та технології неорганічних речовин.

1. «Водної» спеціальності чи спеціалізації на кафедрі поки що немає, хоча відповідні дисципліни викладаються ще з 70-х років минулого століття. Зараз фахівців з технології водоочищення готуємо в рамках спеціалізації «Технології неорганічних речовин». Для освітнього рівня «магістр» готуємо уточнену освітню програму «Технології неорганічних речовин і водоочищення», яка повніше й точніше відображатиме зміст підготовки фахівців.

2. На кафедрі ХТНР для спеціалізації «Технології неорганічних речовин» (теперішня назва) читаються дисципліни «Хімія та технологія води», «Хіміко-технологічні процеси у підготовці природних вод», «Кондиціювання стічних вод»; для спеціальності «Гідротехніка (Водні ресурси)» – дисципліна «Хімія води та мікробіологія».

3. Стажування та різні види практик студенти проходять на підприємствах, діяльність яких в тій чи іншій мірі стосуються «водних» технологій, а саме: ЛМКП «Львівводоканал», Корпорація «Енергоресурс-Інвест», ТОВ «Карпатнафтохім», ВП «Рівненська АЕС», ВП «Хмельницька АЕС», Компанія «ЗІКО», «ГАЛИЧФАРМ», ДП «АРГЕНТУМ», Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ТОВ «Перша приватна броварня» та інших.

Наукові дослідження в галузі водоочистки та водовідведення, передусім, кондиціювання стічних вод підприємств Львівщини, студенти як магістерського, так і бакалаврського рівнів підготовки проводять у лабораторіях кафедри.

4. Сфери діяльності, які потребують випускників кафедри як спеціалістів з водоочищення, найрізноманітніші, оскільки цехи чи дільниці з водопідготовки є практично на всіх підприємствах. Найбільше випускники затребувані підприємствами енергетичної, хімічної, переробної галузі (перероблення сільськогосподарської продукції), комунального водопостачання. Працюють випускники також у спеціалізованих компаніях та організаціях, які є провідними у сфері інженерії водоочищення та водопостачання.

5. Саме для популяризації «водної» спеціалізації змінюватимемо її теперішню назву та модернізуємо її зміст. На жаль, абітурієнти не завжди намагаються ознайомитись з тим, які дисципліни вивчатимуть, а «реагують» на назви кафедр і спеціальностей та спеціалізацій. Часто модні назви не зовсім відповідають змісту підготовки фахівця, але про це деякі студенти «дізнаються» лише підчас навчання.

Дніпровський державний технічний університет

http://dstu.dp.ua

На питання відповідає Іванченко Анна Володимирівна, к.т.н., доц. кафедри хімічної технології неорганічних речовин.

1. На жаль, водної спеціальності немає. Відкриття планується в майбутній перспективі. Адже головним науковим напрямком кафедри є фізико-хімія гетерогенних водних систем.

2. На кафедрі викладаються «водні» дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – «Загальна хімічна технологія» (два семестри, де перший семестр повністю присвячений розділу «Хімія і технологія води», до 2015 року ця дисципліна читалась окремо) і «Технологія очистки та утилізації промислових стоків та викидів». Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти – «Технологія питної та технічної води».

3. Майбутні випускники, тема випускної роботи яких присвячена «водній» тематиці, проходять переддипломну практику на КП ДМР «Міськводоканал» (м. Кам’янське, Дніпропетровської обл.) та КП ДОР «Аульський водововід» (Дніпропетровської обл., Криничанський район, смт. Аули).

4. Випускники спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» користуються попитом як фахівці на хімічних виробництвах нашого міста, зокрема, ПАТ «ДніпроАзот», ПАТ «Дніпровський коксохімічний завод, ПАТ «Завод мінеральних добрив», освітніх та медичних установах, а також на підприємствах у сфері водопідготовки.

Одеський національний політехнічний університет

http://opu.ua

На питання відповідає Кишневскький Віктор Панасович, д.т.н., проф., завідувач кафедри технології води та палива, почесний енергетик України, член Ради фахівців-хіміків НАЕК «Енергоатом» України

1. Напрямки діяльності кафедри: виробництво води високої і надвисокої якості для теплової та атомної енергетики та енергоємних галузей промисловості; способи підтримання водно-хімічних режимів ТЕС і АЕС, систем зворотного водопостачання; хімічний контроль і моніторинг процесів обробки води і водно-хімічних режимів ТЕС і АЕС; очистка води підвищеної забрудненості, поводження з відходами та очищення побутових стічних вод для багаторазового використання в системах технічного водопостачання; менеджмент і моніторинг іонообмінних, термознесолюючих, мембранних технологій на базі комп’ютерного проектування безвідходних систем обробки води; контроль матеріалів і реагентів, хімічні очистки енергетичного обладнання; контроль корозійних процесів; проектні та дослідницькі роботи в галузі водопідготовки і водно-хімічних режимів.

2. Навчальний процес та науково-дослідна робота студентів, магістрів, аспірантів проводиться в 7 науково-дослідних лабораторіях, в яких змонтовані стенди для лабораторних досліджень процесів водопідготовки та водно-хімічних режимів, зокрема: лабораторія технології обробки води, лабораторія технологій іонного обміну, лабораторія мембранних методів обробки води, лабораторія водного режиму та кондиціювання води, лабораторія хімічної очистки енергообладнання та корозії металів, лабораторія експлуатації водопідготовчих установок, лабораторія контролю палива та мастил.

На кафедрі функціонує випробувальний центр «Екологія», атестований в Системі Укрдержстандарт метрології України на право проведення досліджень в галузі дослідження іонообмінних матеріалів та оборотних систем охолодження, аналізу стічних вод, контролю за корозійними процесами і боротьбою з відкладеннями.

Навчання студентів проводиться фронтальним методом, за більше ніж 30 дисциплінами із залученням сучасної обчислювальної техніки та мультимедійних пристроїв. Основними з них, для підготовки бакалаврів, є «Підготовка та кондиціювання води на ТЕС і АЕС», «Теоретичні основи хіміко-технологічних процесів», «Водно-хімічні режими оборотних систем охолодження», «Мембранні технології очистки води», «Водно-хімічні режими ТЕС і АЕС», «Теплові мережі та їх водні режими». Магістри вивчають додатково 10 навчальних дисциплін, зокрема, «Системи обробки води», «Хімічний контроль на ТЕС і АЕС», «Корекційна обробка теплоносіїв ТЕС і АЕС» та інші.

Всі навчальні дисципліни забезпечені навчальною та методичною літературою (підручниками, методичними вказівками), розробленими професорсько-викладацьким складом кафедри.

3. Стажування студентів кафедри ТВП відбувається в хімічних цехах АЕС, ТЕС та промислових підприємств України. Для студентів, які плідно займаються науково-дослідною роботою та успішно вивчають навчальні дисципліни спеціальності, ДП НАЕК «Енергоатом» виділяє щорічно 10 іменних стипендій. За замовленням енергетичних підприємств України здійснюється цільова підготовка студентів за індивідуальними програмами в галузі водопідготовки та водно-хімічних режимів.

Кафедра ТВП підтримує зв’язки з ДП НАЕК «Енергоатом», НТУУ «Київський політехнічний інститут», Інститутом колоїдної хімії та хімії води (м. Київ)

Черкаський державний технологічний університет

http://chdtu.edu.ua

На питання відповідає Столяренко Геннадій Степанович, д.т.н., проф., завідувач кафедри хімічної технології та водоочищення.

1. Ні. Є спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія».

Протягом 20 років, згідно навчальних планів, в рамках спеціальності, викладались дисципліни: «Водопідготовка», «Очищення стічних вод», «Озонна технологія в промислової екології», «Мембранна технологія». В Україні немає спеціальності «Водоочищення» з фізико-хімічним напрямком.

У 2017 році відкрита спеціалізація «Хімічні технології та водоочищення».

2. З 2017 року, згідно навчальних планів, в рамках спеціалізації, викладаються дисципліни: «Управління водними ресурсами»; «Теоретичні основи хімії та технологіі водопідготовки»; «Очищення побутових стічних вод»; «Очищення стічних вод промисловості»; «Озонна технологія в промислової екології»; «Мембранна технологія».

3. ПАТ «Азот» (м. Черкаси), «Юрія-Фарм», ТЕЦ, Водоканал.

4. До 20 різних фірм малого і середнього бізнесу різного напрямку, лабораторії і великі підприємства (ПАТ «Азот», м. Черкаси, «Юрія-Фарм», ТЕЦ, Водоканал, м. Черкаси) користуються послугами випускників нашої кафедри.

5. Кафедра за 35 років існування отримувала тільки позитивні відгуки про своїх випускників.

Кафедра іноді виконує замовлення по цільовій підготовці.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

http://kpi.kharkov.ua

На питання відповідає Лобойко Олексій Якович, д.т.н., проф., завідувач кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

1. У нас на кафедрі водної спеціальності, на жаль, немає, але відкриття плануємо.

2. Підготовка бакалаврів і магістрів проводиться за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» (спеціалізація 161.01 «Хімічні технології неорганічних речовин»). В рамках спеціалізації студентам викладаються дисципліни «Технології питної води та водопідготовка у виробництвах неорганічних речовин», «Технологічні процеси екологічної безпеки», де розглядаються питання отримання води для питних потреб та очищення промислових стічних вод.

3. Студенти кафедри проходять практику на хімічних, металургійних, машинобудівних, молокопереробних, цукрових, енергетичних, фармацевтичних підприємствах, підприємствах забезпечення населення питною водою, переробних підприємствах аграрного комплексу, академічних інститутах, галузевих науково-дослідних і проектних інститутах (в тому числі екологічних відділах і лабораторіях).

4. Всі сфери перелічені в п.3., крім того можуть працювати в сфері освіти, викладачами (за спеціальністю) університетів, академій, інститутів, технікумів, технічних училищ.

5. Так, певний попит на «водні» спеціальності у абітурієнтів є.

Національний університет харчових технологій, м. Київ

http://nuft.edu.ua

На питання відповідає Гусятинська Наталія Альфредівна, д.т.н., проф., завідувач кафедри технології цукру та підготовки води.

1. У 2010 році на кафедрі технології цукру та полісахаридів відкрито нову спеціальність «Технологія питної води та водопідготовки харчових виробництв». У 2011 році кафедра була перейменована у кафедру «Технології цукру і підготовки води». На сьогодні кафедра є навчально-науковим центром з проблем підготовки питної та технологічної води для виробництва харчових продуктів, розроблення нових технологій і апаратів для очищення складних водних дисперсних систем, удосконалення методів аналізу і контролю якості водних систем. Нова спеціальність є логічним розвитком підготовки висококваліфікованих фахівців з напряму «Харчові технології та інженерія».

2. Студенти можуть самостійно обирати дисципліни фахового спрямування, тому перелік дисциплін достатньо широкий і охоплює різні напрямки водопідготовки та очищення питної води, а також води для харчових виробництв. Зокрема: «Технологія питної води», «Фізико-хімічні та біологічні основи очищення природних вод», «Фізико-хімічні та біологічні основи води та очищення стічних вод», «Мікробіологія води», «Проектування підприємств галузі», «Основні принципи гігієни виробництва води та напоїв», «Технології водопідготовки на підприємствах харчової галузі», «Управління якістю продукції» та інші. Повний перелік дисциплін наведено на сайті кафедри.

3. Основою сучасного фахівця є практична підготовка. Студенти Навчально-наукового інституту харчових технологій мають можливість ознайомитися із сучасними технологіями та обладнанням на базових підприємствах. Під час проходження виробничої і переддипломної практик студенти розширюють свої теоретичні знання, переймають досвід інженерно-технічних працівників, вчаться аналізувати технологічні ситуації, здійснюють експертну оцінку якості і безпечності сировини та готової продукції; вчаться приймати самостійні рішення у виробничих умовах тощо.

Базами виробничої практики є сучасні підприємства: «Оболонь», ПАТ «Карлсберг Україна», ТОВ «Росяна», ТОВ «ЛВТ-2000», «Київводоканал», «Лубни-водоканал», ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля»», ПАТ «Гнідавський цукровий завод», ВП «Яреськівський цукровий завод», ПАТ «Крижопільський цукровий завод», ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат», науково-дослідні установи та інші. Студенти виконують наукові роботи в провідних науково-дослідних установах: Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, Інститут технічної теплофізики НАН України, Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України, Інститут продовольчих ресурсів НАН України та ін.

4. Отримані знання дозволяють нашим випускникам бути конкурентноздатними на ринку праці. Підвищений попит промисловості зумовлений не лише зростаючим за останні роки значенням фахівця-технолога і експерта з дотримання якості й безпечності харчових продуктів, але й високою якістю підготовки.

Набуті студентами знання дають змогу випускникам кафедри працювати на підприємствах харчової галузі, водоочисних станціях, лабораторіях якості питної води, науково-дослідних інститутах (академічних та відомчих), проектних організаціях та комерційних структурах, пов›язаних із підготовкою питної води.

5. Це складне питання, оскільки серед негативних тенденцій сучасного економічного розвитку слід визнати зниження привабливості професій технічного та технологічного спрямування серед молоді. Ця проблема пов’язана з багатьма чинниками, в тому числі соціальними, економічними, освітянськими, і потребує системного вирішення.

Український державний хімікотехнологічний університет (м. Дніпро)

http://udhtu.edu.ua

На питання відповідає Груздева Олена Володимирівна, к.х.н., завідувач навчально-методичного відділу, доцент кафедри технології неорганічної речовин і екології.

1. Спеціалізацію «Технології водопідготовки та водоочищення» заплановано відкрити в цьому році і цього ж року буде здійснено набір студентів на перший курс.

2. Управління водними ресурсами, хімія і мікробіологія води, водопідготовка, технології очищення стічних вод.

3. Міськводоканали, ТЕС, ДніпроАзот, ПАТ «Євраз-ДМЗ ім. Петровського», ВАТ «ІСТА», «Веста», КБ «Південне», «Міськводоканал», ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ, НТЗ (м. Дніпропетровськ та м. Нікополь) та других виробництвах «ДніпроАзот» (м. Дніпродзержинськ), ВАТ «Черкасіазот», ВАТ «Рівнеазот», ВАТ «АКРОН» (РФ г. Великий Новгород), «Гірничо-металургійний комбінат» (м. Вільногірськ), ДП ПГМЗ (м. Дніпродзержинськ) , ДП «Цирконій» (м. Дніпродзержинськ), ПАТ «Мотор-січ» (м. Запоріжжя), ВАТ «Запоріжсталь», «Запорізький трансформаторний завод», Запорізька АЕС (м. Енергодар), ДП «СходГаз» (м. Жовті Води) та ін.

4. На підприємствах хімічної, коксо- і нафтохімічної, металургійної, машинобудівної, паливно-енергетичної промисловостей; у спеціалізованих державних закладах та установах; у контролюючих організаціях: екологічної міліції, регіональних та басейнових екологічних інспекціях; на станціях водоочистки та підготовки питної та технічної води.

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

http://nubip.edu.ua

На питання відповідає Максін Віктор Іванович, д.х.н., проф., кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води і кафедри екології агросфери та екологічного контролю

1. Водні спеціальності ми маємо одразу на декількох кафедрах. Кафедра аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води (агробіологічний факультет) з 2006 р. Кафедра екології агросфери та екологічного контролю (факультет захисту рослин, екології та біотехнології) теж з 2006 р. Також є декілька магістерьских програм з водним напрямком, такі як магістерська програма фахового спрямування «Екологія водних ресурсів агросфери (гідроекологія)», магістерська програма дослідницького спрямування – «Гідроекологія та системний аналіз водних екосистем». У аспірантурі водна спеціальність – це «Екологія» – сільгосп науки, спеціальність «Екологічна безпека» – хімічні науки

2. Ми маємо широкий перелік водних дисциплін: Екологічна безпека водних екосистем, Очистка стічних вод, Моніторинг якості води в агросфері, Методи гідроекологічних досліджень, Хімія навколишнього середовища, Методологія сучасного хімічного аналізу, Гідроекологія, Утилізація і знешкодження ОСВ, Гідрологія: гідрохімія, гідрофізика, гідробіологія. Для спеціальності «Водні аквакультури» читається дисципліна «Гідрохімія».

3. Установи Національної академії наук, Національної академії аграрних наук України, підприємства агропромислового комплексу, екологічні інспекції, Мінекології України, закордонні навчальні заклади (Польща, Нідерланди, Німеччина).

4. На підприємствах агропромислового комплексу, в екологічній інспекції та наукових установах.

5. Спеціальність користується популярністю.

Одеська національна академія харчових технологій

http://onaft.edu.ua

На питання відповідає Коваленко Олена Олександрівна, д.т.н., завідувач кафедри біоінженерії і води.

1. На кафедрі біоінженерії і води Одеської національної академії харчових технологій здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 181 «Харчові технології» і 162 «Біотехнології та біоінженерія». В рамках цих спеціальностей студенти бакалаврату, магістратури і аспірантури навчаються за наступними освітніми програмами: «Технології питної води», «Технології тривалого зберігання плодів і овочів» та «Харчові біотехнології».

До 2016 року водна спеціальність «Технології питної води і водопідготовки харчових виробництв» була самостійною спеціальністю за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія». За цією спеціальністю, на кафедрі, протягом 2012-2016 років, здійснювалася підготовка магістрів. Підготовка бакалаврів проводилася за спеціалізацією з аналогічною назвою, врамках спеціальності «Харчові технології».

Учасники робочої зустрічі на виробництві ООО НВП «Екософт».

2. На кафедрі біоінженерії і води ОНАХТ, за освітньою програмою «Технології питної води», викладається близько 20 дисциплін професійного спрямування для студентів бакалаврату, магістратури і аспірантури. Під час аудиторних занять і в ході самостійної роботи за дисциплінами студенти вивчають різні аспекти, пов’язані з використанням води на підприємствах харчової галузі. Зокрема, студенти бакалаврату вивчають такі дисципліни, як «Хімія води і водних розчинів», «Фізико-хімічні та біологічні основи очищення природних і стічних вод», «Технології питної води», «Технології виробництва фасованих вод та напоїв», «Технології водопідготовки на підприємствах харчової галузі», «Основні принципи гігієни виробництва води та напоїв», «Контроль якості та безпечності продукції в галузі», «Основи раціонального використання води», «Комплексна переробка продуктів оброблення води», «Основи автоматизованого проектування підприємств галузі» та інші. Магістри вивчають дисципліни «Інноваційні технології галузі», «Управління якістю води у виробництві харчових продуктів», «Технологічний інжиніринг», «Науково-дослідна робота» та інші. За всіма дисциплінами розроблені куси лекцій, проводяться лабораторні і практичні роботи. За декількома дисциплінами виконуються курсові роботи і проекти. На завершальних етапах навчання студенти виконують дипломний проект (бакалаври) і кваліфікаційну роботу(магістри) за напрямом освітньої програми.

З метою закріплення теоретичних знань, набутих під час вивчення дисциплін та формування професійних навичок, студенти проходять практичну підготовку на підприємствах галузі. Це відбувається під час ознайомчої, технологічної і переддипломної практики бакалаврів, а також під час виробничої та дослідницької практики магістрів.

3. Щорічно і два рази на рік в ОНАХТ проводиться Ярмарка вакансій, на яку запрошуються представники всіх галузей харчової промисловості. Крім того, викладачами кафедри систематично проводиться робота з пошуку місць практики для студентів кафедри.

За період з 2012 року студенти кафедри, що навчаються за освітньою програмою «Технології питної води», проходили практику на підприємствах з виробництва фасованих мінеральних і столових вод, а також безалкогольних напоїв (ТДВ «Одеський завод мінеральної води «Куяльник»», м. Одеса; ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод», м. Миргород; ПАТ Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», м. Моршин; ТОВ «Тройка», м. Каховка; ПМП ВФ «Панда», м. Вінниця; ТОВ «Кривоозерська ХСФ», Миколаївська обл.; ТзОВ «ВІВАС-М», Закарпатська обл.), на підприємствах з виробництва іншої харчової продукції (ТОВ «Гормолзавод №1», м. Одеса; ПАТ «Запорізький олієжиркомбінат», м. Запоріжжя; ПрАТ «Одеський завод шампанських вин», м. Одеса; ТОВ «УкрКава», м. Чорноморськ; ПрАТ «Чумак», м. Каховка; Пивоварний завод «Beermaster», м. Бєльці, Молдова; ПрАТ ВО «Одеський консервний завод», м. Одеса; ТОВ «Нові технології обезвожування «НОТЕО», Одеська обл.), на підприємства водопровідно-каналізаційного господарства (в м. Одесі та в м. Славута), на теплоелектроцентралі (АТ «Cet-Nord», м. Бєльці, Молдова).

Науково-дослідну практику магістри проходили в науково-дослідних лабораторіях ОНАХТ, а також в ДП УкрНДІ медицини транспорту МОЗ України та ДУ «УкрНДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України (м. Одеса).

Учасники робочої зустрічі на ТЕЦ-6, м. Київ.

4. Фахівці з технології питної води затребувані на всіх підприємствах харчової галузі. В значній мірі, потреба в таких фахівцях існує на підприємствах, що виробляють фасовані питні води, безалкогольні напої, відновлені соки, пиво, горілку. Тут вони можуть займати посади директора чи технолога виробництва, завідувача лабораторією. Крім того, наші випускники можуть працювати на посадах інженерних кадрів на водоканалах і станціях очищення стічних вод, операторами з водопідготовки в готельно-ресторанних і спортивних комплексах, в проектних і науково-дослідних інститутах, а також консультантами з продажу обладнання для очищення води. Після завершення магістратури і аспірантури наші випускники можуть працювати у закладах вищої освіти викладачами за відповідним професійним спрямуванням.

5. Сьогодні в Україні багато говорять про водні проблеми і необхідність їх вирішення. Одеська національна академія харчових технологій та кафедра біоінженерії і води не стоять осторонь розповсюдження такої інформації серед населення, зокрема школярів різного віку. Для цього ми проводимо конференції, олімпіади, майстер-класи, наукову роботу з учнями шкіл, творчі конкурси, соціальні акції. Звичайно, все це сприяє зростанню інтересу до «водної спеціальності». Алена жаль, як і більшість інженерних спеціальностей, вона не лідер за популярністю серед абітурієнтів. Разом з тим, колектив кафедри не втрачає надії, вдосконалює матеріально-технічну базу лабораторій, працює над підвищенням якості навчання студентів і наукового потенціалу, розширює співпрацю з підприємствами. Ми віримо, що інтерес до «водних» спеціальностей у випускників шкіл лише зростатиме. Бо з кожним днем в нашій країні стає більше і більше громадян, які розуміють, що без якісної води не буде корисної і безпечної харчової продукції, не буде здорової нації, не буде стабільного розвитку економіки.

Коментарі

Дивись також
 
Популярні