Вода і Водоочисні Технології. Наукові та технічні новини
Про журнал «Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті»

«Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті» - журнал для наукових і технічних фахівців водної та суміжних галузей науки і техніки, а також студентів, аспірантів і викладачів ВНЗ. У журналі увагу зосереджено на питаннях, що стосуються науково-технічного обгрунтування процесів підготовки води та їх практичної реалізації, науковим аспектам проблем якості води та водоочищення. До редакційної колегії журналу входять провідні вчені та фахівці в галузі водопідготовки та водоочищення, як України, так і інших країн світу. Журнал надає можливість публікації статей і матеріалів, що містять відомості про наукові та практичні досягнення та технічні розробки, результати оригінальних досліджень, що відповідають тематиці журналу.

      Журнал «Вода і водоочисні технології» публікує матеріали, присвячені:

 • Фізико-хімічними основам водопідготовки
 • Якості води та методам її аналізу
 • Методам підготовки питної води
 • Підготовці води для промислових підприємств
 • Очищенню стічних вод
 • Безстічним схемами та утилізації
 • Матеріалам і устаткуванню для водопідготовки
 • Математичному моделюванню і оптимізації
 • Гігієнічним аспектам водопідготовки та водоочищення
 • Екологічним проблемам процесів водопідготовки
 • Воді і здоров’ю
 • Нетрадиційним підходам і методам водопідготовки

 

Періодичність виходу журналу: 3 рази на рік.

    Журнал «Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті» входить до переліку видань, рекомендованих ВАК Міносвіти України для публікації результатів дисертацій.

    Вимоги до оформлення статей в журналі можна скачати тут.

Засновниками журналу є Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут" та Українське Водне Товариство.

Редакційна колегія

Головний редактор

І.М. Астрелін, проф., д.т.н., заслужений діяч науки і техніки України, Національний технічний університет України "КПІ", (Україна)

Заступник головного редактора

Т.Є. Мітченко, проф., д.т.н., Національний технічний університет України "КПІ", (Україна)

Відповідальний секретар

О.М. Свєтлєйша, к.т.н., Всеукраїнське Водне Товариство Громадська Організація "Вотернет", (Україна)

Члени редакційної колегії:

 • Н.Д. Гомеля, проф., д.т.н., Національний технічний університет України "КПІ", (Україна),
 • Б.Ю. Корнілович, член-кор. НАН України, проф., д.х.н., Національний технічний університет України "КПІ", (Україна)
 • Г.І. Корчак, д.х.н., Інститут громадського здоров'я ім.О.М.Марзєєва НАМН України, (Україна),
 • О.В. Лінючова, проф., д.т.н., Національний технічний університет України "КПІ", (Україна),
 • Ю.В. Нижник, к.т.н., Національний технічний університет України "КПІ", (Україна),
 • В.В. Стрелко, акад. НАН України, проф., д.х.н., Інститут сорбції і проблем ендоекології НАН України, (Україна),
 • Т.В. Стрикаленко, проф., д.м.н., академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності, Одеська Національна Академія Харчових Технологій, (Україна)
 • В.А. Іванов проф., д.т.н., Московський Державний Університет, (Росія)
 • М.К. Жекєєв, проф., д.т.н., Південно-Казахстанський Державний Університет ім.М. Ауезова, (Казахстан),
 • І.П. Козятник, к.т.н., Університет Умео, (Швеція),
 • З.В. Малецкий, к.т.н., Норвезький Університет Природничих Наук, (Норвегія),
 • Д. Муравйов, проф., PhD, Автономний Університет Барселони, (Іспанія),
 • Т. Лупашку, проф., д.х.н., Інститут Хімії АН Молдови, (Молдова),
 • Х. Ратнавіра, проф., PhD, Норвезький Університет Природничих Наук, (Норвегія),
 • М. Терещук, к.т.н., Компанія Ватерло, Міжнародна Водна Асоціація, (Бельгія),
 • Р.Х. Хамизов, проф., д.х.н., Інститут Газохімії і Аналітичної Хімії РАН, (Росія),
 • Н. Фруміна, к.х.н., Неґевський університет (імені) Бен Гуріона (Ізраїль).

публiкацiя раз на квартал

 
Останні випуски
Січень 2019
PDF, 1,4 Мб
Дивитися зміст →
Грудень 2018
PDF, 630,3 Кб
Дивитися зміст →
Жовтень 2018
PDF, 500,0 Кб
Дивитися зміст →
Травень 2018
PDF, 636,5 Кб
Дивитися зміст →
 
З приводу розміщення реклами звертайтесь:
Свєтлєйша Олена
Заступник головного редактора

(067) 244 31 50
(044) 490-61-69
(044) 490-22-10