Конкурси
Список фіналістів
Васильчук Євген
"Автономний озонатор води забрудненої органічними сполуками"
2019
Ващук Ярина, Каличак Максим
"Визначення порогової стійкості п'явок медичних до забруднення води нітратними добривами"
2019
Винарчик Наталія Орестівна
"Порівняльні моніторингові дослідження штучних водних об’єктів околиць міста Яворова"
2019
Вичівська Сніжана, Ксьондзик Андрій, Єналь Дмитро
"Діючий фонтан в зимовий період"
2019
Генералюк Анастасія
"Виготовлення фільтрувального матеріалу для очищення річкової води баромембранним методом"
2019
Голубаш Іван
"Підвищення ефективності очистки стічних вод з використання біоаугментації "
2019
Горохова Дарія
"Культивування мікроводорості Chlorella homosphaera у різних типах поживних середовищ"
2019
Гринюк Олександр
"Автономний будинок майбутнього «Home-Jug»"
2019
Гусак Анна
"Адсорбційне видалення сполук арсену різного генезису з водного середовища"
2019
Дубнянська Вікторія
"Методи оживлення води Маріуполя"
2019
Дутчак Богдан, Пукавка Анастасія
"Створення проекту приладу для зменшення маси води"
2019
Єрьоменко Анна
"Дослідження властивостей сорбенту отриманого з відходів виробництва гідрохінону"
2019
Іващишин Ірина
"Використання активного мулу каналізаційних стоків для рекультивації техногенно порушених територій"
2019
Іноземець Анна
"Дослідження ефективності процесів освітлення мутних і забарвлених стічних вод при використанні різних типів коагулянтів "
2019
Карандіна Анна
"Великі проблеми малої річки: річка Лютенька"
2019
Коновець Катерина
"Гідроекологічні аспекти переробки відходів Бортницької станції аерації м. Києва"
2019
Костів Орест
"Проект автоматизованого моніторингу еколого-хімічних показників атмосферних опадів"
2019
Лучка Юрій
"Перспективи введення двотрубної системи подачі води у навчальному закладі для зменшення використання питної води шляхом накопичення атмосферних опадів"
2019
Любарська Дарія
"Добування води з атмосфери"
2019
Михайліченко Віталій
"Зупинити цунамі"
2019
Олещенко Євгенія
"Сонячна батарея з індукційним генератором струму на воді"
2019
Полосенко Єлизавета
"Дослідження впливу промислових підприємств на водні ресурси промислових регіонів на прикладі свого міста"
2019
Савченко Вікторія
"Вода як метаматеріал"
2019
Тісногуз Максим
"Проект модернізованої мікроГЕС сифонного типу"
2019
Товстопят Нікіта, Новікова Марія
"Проект автономної станції водоочищення для окремого домогосподарства з використання MBBR – технології та ПЕТ-кришок як носія біоплівки(перші кроки)"
2019
Федевич Роман
"Раціональне використання води в тепличному господарствім"
2019
Хухра Вікторія
"Шляхи утилізації та використання відходів мінеральних добрив у місті Калуші з метою збереження водного балансу України"
2019
Шира Соломія
"Спосіб захисту річки Дніпро від синьо-зелених водоростей"
2019
Широка Софія
"Самочисний фільтр з вторинного несортованого пластику"
2019
Щедринський Ілля, Пасічник Олександр, Гайдук Ілля
"Водоочисна система для відкритих водоймищ"
2019
Яворовська Валерія
"Зменшення вмісту нафтопродуктів у водоймах шляхом використання рідкого азоту"
2019
Мулін Владислав Сергійович
"Аналіз причин і наслідків розповсюдження CLADOPHORA SIWASCHENSIS MEJER на узбережжі Азовського моря"
2018
Оліферчук Богдана, Пінчук Едуард
"Cпособи перетворення технічної води в структуровану, живу воду та розробка експериментального побутового пристрою"
2018
Опацька Ольга Романівна, Капустяк Христина Богданівна
"Гідротаран – альтернативне джерело енергії"
2018
Придворницька Вікторія Сергіївна
"Аналіз якості питної води в криницях Старокостянтинівського району"
2018
Пюро Олександр Дмитрович
"Технологія підготовки підземних вод методом спрощеної аерації"
2018
Савченко Вікторія Олександрівна
"Хвилерозвертач"
2018
Тищенко Валерія Вікторівна
"Перетворювач тривимірних механічних коливань в електроенергію"
2018
Ткаченко Святослав Миколайович
"Інноваційна технологія альтернативного забезпечення водою із повітря рекреаційних та інших зон з дефіцитом прісної води"
2018
Федоришина Катерина Сергіївна
"Мінігідроелектростанція для роботи на малих річках і струмках"
2018
Філіпчук Лана
"Застосування модифікованих адсорбентів для захисту природних вод від забруднення солями важких металів"
2018
Хухра Вікторія Володимирівна
"Шляхи утилізації відходів виробництва мінеральних добрив з метою збереження водного балансу Прикарпаття"
2018
Шевченко Юлія
"Додатковий модуль контролю «БОЙЛЕР CONTROL» на платформі ARDUINO"
2018
Шерстюченко Анастасія
"Енергозбереження від поновлювальних джерел енергії"
2018
Шира Соломія Андріївна
"Спосіб легкого формування ополонок для боротьби з зимовим замором риби"
2018
Аветікян Нерсес Аветікович
"Пугало для молюсків Дрейсена"
2018
Анцибор Вячеслав Євгенович
"Використання альтернативного джерела енергії, нової системи охолодження для забезпечення кораблів енергією"
2018
Бабієнко Владислав Олександрович
"Очищення стічних вод від текстильно-фарбувального виробництва шляхом використання природних сорбентів бентонітів"
2018
Безгуба Аліна, Циганник Єлизавета
"Гідрометалургійні методи при вилученні Цинку із відходів хімічного виробництва"
2018
Білоус Петро, Амброзяк Христина
"Пристрій для накопичення заряду за допомогою крапель води"
2018
Васильчук Євген, Музика Вероніка
"Використання матеріалів органічного походження для фільтрації води"
2018
Венчковська Анастасія Валеріївна
"Маловитратний спосіб зрошення прибережних пустель"
2018
Габор Мар’яна Володимирівна, Гончарук Софія Миколаївна
"Перевірка ефективності альтернативних фільтрів для води в очистці побутових стічних вод від токсинів СМЗ"
2018
Горницький Максим Вадимович
"Експрес-контроль мікроелементного складу та якості мінеральних питних вод"
2018
Дутчак Богдан
"Оцінка ефективності власноруч виготовлених приладів для крапельного поливу"
2018
Єрьоменко Анна Олексіївна
"Отримання сорбенту з відходів виробництва гідрохінону"
2018
Жаров Олексій Ігоревич
"Глибока біологічна очистка стічних вод від сполук азоту"
2018
Житковський Андрій Романович
"Конструкція фільтра для водопідготовки"
2018
Зеленько Ростислав Олександрович
"Вивчення окисних методів очищення води від сахарози"
2018
Іващишин Ярина Андріївна
"Спосіб утилізації каналізаційних жировмісних сполук"
2018
Ковальський Максим Володимирович
"Дослідження якості поверхневих вод та шляхів їх очищення"
2018
Кроливець Андрій Олександрович
"Технологія видалення надлишкового мулу в очисних спорудах"
2018
Кузнєцова Анастасія Сергіївна, Божко Ірина Олександрівна
"Біологічні методи очищення водних стоків на Авдіївському коксохімічному заводі"
2018
Кузьменко Валерія
"Альтернативні складні коагулянти для очищення стічних вод"
2018
Любарська Дарія Андріївна
"Забезпечення водою житлового будинку за рахунок конденсації з повітря"
2018
Малинич Валерія Василівна
"Визначення ефективності поширених способів побутового очищення питної води "
2018
Маринич Наталія Степанівна
"Оцінка якості питної води с. Березове Рокитнівського району Рівненської області та екологічні ризики її споживання"
2018
Агафонов Костянтин Михайлович
"Гідрогеологічний аспект геодинамічного стану Закарпаття"
2017
Балаховська Анастасія Юріївна, Кермач Карина Юріївна
"Забруднення нітратами децентралізованих джерел водопостачання в Барському районі Вінницької області"
2017
Барун Павло Олександрович
"Очистка промислових стічних вод шляхом аерації їх киснем повітря на залізооксидному каталізаторі"
2017
Бескоровайна Єлизавета Володимирівна, Одинцова Вікторія Сергіївна
"Вивчення гідрохімічного стану р.Сіверський Донець в районі м. Лисичанськ"
2017
Ватаманюк Ірина Михайлівна
"Джерела водопостачання у селі Рожнів та їх охорона"
2017
Габор Мар’яна, Гончарук Софія
"Визначення впливу синтетичних миючих засобів на токсичність води, за допомогою біологічних тест-об'єктів"
2017
Гамар Святослав Сергійович
"Адаптивне керування системою водопостачання"
2017
Геник Лілія Володимирівна
"Я вода із джерела"
2017
Громницька Алла Валеріївна
"Модель очисника і електроактиватора води"
2017
Гусак Анна Вадимівна
"Експрес-контроль вмісту фосфату у водах різних категорій"
2017
Денисенко Владислав Віталійович
"Дослідження водної ентомофауни річки Вілія"
2017
Дутчак Богдан
"Ефективність застосування екофільтрів для очищення води від СМЗ"
2017
Іванченко Микола Володимирович
"Очищення стічних та промислових вод від органічних речовин розширеним окисним методом"
2017
Іващишин Ярина Андріївна
"Спосіб захисту ґрунтових вод від забруднень сміттєзвалищами"
2017
Іщук Антон Іванович
"Дослідження видового різноманіття макрофітів стариць річки Горинь в умовах Рівненського району"
2017
Катревич Дарья Олегівна
"Загроза екосистемі малих водойм України"
2017
Криса Віталія Марянівна
"Додаткове джерело енергії при роботі очисних споруд"
2017
Лівочка Анастасія Павлівна
"Новий спосіб прання"
2017
Лущик Андріана Володимирівна
"Оцінка залежності показників проростання крес-салату від складу грунту і води"
2017
Мазур Максим Олексійович
"Технологія видалення надлишкового мулу в очисних спорудах"
2017
Михайліченко Віталій Віталійович
"Грозові хмари - джерело енергії для нагріву води"
2017
Мосяк Василь Тарасович
"Дослідження та оптимізація русла річки Лімниця в межах Галицького району"
2017
Онисько Анастасія Андріївна
"Напівавтоматичний пристрій для миття глибокого посуду"
2017
Осадець Дмитро Анатолійович
"Стан річки Кізя в селі Вікно за вмістом у ній нітратів. Дослідження джерельної води"
2017
Савченко Вікторія Олександрівна
"Спосіб захисту водоскидів від розмивання"
2017
Смутняк Вікторія Богданівна
"Вплив фізико-хімічних показників стічних вод Рава-Руського спиртзаводу на екологічний стан поверхневих вод річки Рата"
2017
Стасюк Віталій Васильович
"Спосіб зменшення площі водосховища при будівництві ГЕС на рівнинах"
2017
Удовиченко Алевтина Юріївна
"Біологічна очистка стічних вод"
2017
Удовичко Кристина Володимирівна
"Технологія очистки стічних вод від формальдегіду"
2017
Фафурдінова Ірина Михайлівна
"Аналіз механізму самоочищення системи ставків міста Покровська"
2017
Хацко Марія Степанівна
"Пристрій для поливу рослин у відкритих грунтах"
2017
Хілько Еліна, Редченко Андрій
"Електричний струм у рідких провідниках. Жива і мертва вода"
2017
Чура Аліна, Гладкий Роман
""Banana filter" для очищення забрудненної води"
2017
Шестопал Степан Романович
"Глибока біологічна очистка стічних вод від сполук азоту"
2017
Адамська Єлизавета
"Біоіндикаційна оцінка впливу електромагнітного випромінювання на інтенсивність проростання насіння вівса посівного Avena sativa L"
2016
Атаманюк Софія
"Оцінка поверхневих вод штучних водоймищ рекультивованих кар’єра Львівщини"
2016
Барзул Василь
"Гідрологічний стан басейну річки Тиси та екологічна безпека регіону"
2016
Безвенюк Вікторія, Бекас Назарій, Данилюк Дар’я
"Аналіз впливу ГЕС на природу річки Південний Буг та шляхи вирішення проблем"
2016
Бітюцька Валерія
"Оцінка екологічного стану річки Оскіл в межах міста Куп’янська"
2016
Блінов Даніїл
"Дослідження якості джерельної води на території Національного природного парку «Святі гори» Донецької області як альтернативного джерела питної води для потреб міської громади"
2016
Борук Олена
"Попередження забруднення поверхневих вод нафтою та продуктами її переробки"
2016
Будзінський Олександр, Чабаренко Юлія
"Удосконалення технології очистки питної води сріблом в домашніх умовах"
2016
Витриховський Євстахій
"Оптимізація русла річки Дністер"
2016
Ворона Наталя
"Вплив ступеня солоності води на фітопланктон озер Слов’янського курорту"
2016
Дем’янчук Олена
"Дослідження стану якості води за гідробіонтами"
2016
Денисенко Владислав
"Дослідження екологічного стану річки Вілія методами фітоіндикації"
2016
Добоні Ганна-Марія
"Моделювання магнітного поля Землі та його звязок із сейсмічністю в Карпатському регіоні"
2016
Дунець Олена
"Стерильна теплоізоляція водопровідних мереж у харчовій промисловості"
2016
Дьякова Катерина, Білоконь Володимир
"Біоплато як спосіб очищення стічних вод"
2016
Жартовська Елізавета
"Підвищення ефективності систем протипожежного водопроводу висотних будівель використанням водних вогнегасних речовин"
2016
Заливанська Марина, Петренко Анастасія
"Способи очищення та виготовлення цілющої питної води в домашніх умовах"
2016
Зарадюк Павло
"Рециклінг макроелементів – важливий чинник зменшення навантаження на екосистему Землі"
2016
Капустяк Христина
"Гідротаран - альтернативне джерело енергії"
2016
Карунна Євгенія, Котельніков Михайло, Лимар Антон
"Дослідження показників якості води річки Ворскла, їх вплив на стан водойми та здоров’я людини"
2016
Козловський Павло-Вадим
"Фільтр для паркових озер"
2016
Коломієць Олександра
"Визначення показників якості води в пробах водопровідної та природної води з деяких водойм Голосіївського району м. Києва"
2016
Котюк Володимир
"Використання енергії низькопотенційного пару"
2016
Корнієнко Катерина
"Дослідження адсорбції нітрат-іонів деякими мінералами"
2016
Кочергіна Дар’я
"Аналіз стану якості та способи очищення води в екологічно забруднених регіонах України"
2016
Крокіс Марія
"Система стабілізації рівня води в річках"
2016
Кусяк Василь
"Особливості застосування магніточутливих нанокомпозитів для детоксикації техногенних розчинів"
2016
Кушнірик Вадим
"Дослідження якості, витрат та економії питної води села Малий Кучурів"
2016
Леус Вікторія
"Синтез 1,2,4-тріазолілвмісних координаційних полімерів аргентума(І) та їх використання для сорбції та фотокаталітичного розкладу барвників, забруднювачів стічних вод"
2016
Лісний Олександр
"Конденсаторна система контролю рівня рідини в будівельних спорудах"
2016
Лозинська Анастасія
"Побутовий дрібнодисперсний розпилювач води"
2016
Ляшенко Катерина
"Зменшення антропогенного навантаження стічними водами з автошляхів поверхневих вод річки Вільхуватка шляхом створення біоплато"
2016
Макаренко Катерина
"Моніторинг екологічного стану річки Десни Новгород-сіверського району на ділянці с. Леньків – с. Комань"
2016
Маркін Микита
"Застосування контрвіхрьових аераторів в якості пристрою подачі і змішання коагулянтів на станції водопідготовки і очищення стічних вод"
2016
Михайліченко Віталій
"Проект електролізної комірки з електретними електродами"
2016
Мосяк Василь
"Як зменшити собівартість води на КП «Галичводоканал»"
2016
Назарчук Марія
"Вітроенергетична установка для захисту малих водойм від гіпоксії"
2016
Онисько Анастасія
"Пристрій для економії води при митті посуду"
2016
Павлюк Анна
"Оптимізація використання води на сільськогосподарському підприємстві закритого ґрунту"
2016
Петрань Віра
"Використання явища гідростатичного парадоксу для потреб поливу міських клумб і квітників"
2016
Підчасюк Дарія
"Розробка технології попередньої очистки поверхневих вод стадії водо підготовки методом електроактивації"
2016
Подкопаєва Єлизавета
"Імпульсний сантехнічний модуль для очищення каналізаційних колекторів"
2016
Семенко Каріна
"Очищення води за допомогою силікагелю"
2016
Сумало Марта
"Модифікована турбіна Тесла"
2016
Тарасюк Влада
"Споживач має право знати: прості способи доочищення питної води"
2016
Тищенко Валерія
"Вироблення електроенергії за допомогою хвиль на поверхні води"
2016
Турецька Ангеліна
"Оцінка відновлювального потенціалу рік після паводків за віковою структурою популяцій UNIONIDAE"
2016
Удовиченко Ярослава
"Гідроекологічне дослідження водних екосистем Гадяцького району"
2016
Хацко Марія
"Система дистанційного контролю водопровідних мереж"
2016
Ходонович Іван
"Дослідження водню, як палива та його застосування"
2016
Хомарецька Марія
"Екологічний стан водно - болотних угіддь РЛП Мальованка та його вплив на фіторізноманіття регіону"
2016
Хомяк Максим
"Гідрологічна характеристика сучасної ріки Дністер"
2016
Цикало Олександр
"Жива і мертва вода"
2016
Чеберяк Анастасія
"Розробка технології очищення води ріки Дніпро. Стадія біологічного та адсорбційного попереднього очищення в руслі реки"
2016
Чернова Анастасія
"Очистка стічних вод металургійних підприємств за допомогою шлако-вугільного сорбенту"
2016
Шестопал Степан
"Застосування вихрової технології для отримання води із вологи повітря"
2016
Бірюк Микита Володимирович
"Екологічний стан берегової зони річки Веревчина"
2015
Бойко Олег Олександрович, Гриценко Віталіна
"Екологія водних ресурсів села Макіївка"
2015
Бутко Олександр Сергійович
"Конденсаторна система контролю рівня рідини в будівельних спорудах"
2015
Бучко Роман Романович
"Фізико-географічна характеристика, морфометричні характеристики басейну річки Дністер"
2015
Воловодик Анастасія Юріївна
"Очищення питної води в домашніх умовах, зокрема - топінамбуром"
2015
Гаврилюк Віталій Сергійович
"Фітоіндикація забруднення поверхневих вод басейну річки Устя"
2015
Горбань Ганна Володимирівна
"Біоіндикаторний аналіз макрозообентосу в рослинах сімейства Ряскових, як метод вивчення стану річки Інгул міста Кіровограда"
2015
Гринюк Мар'яна Петрівна
"Двостулкові молюски, як біоіндикатори водного середовища"
2015
Ігнатюк Марія Андріївна
"Дослідження якості води річок Солокії і Річиці за макрозообентосом"
2015
Іщук Антон Іванович
"Оцінка екологічного стану малої р. Кустинка і розробка заходів щодо її відновлення"
2015
Капелюха Ганна Олексіївна
"Вплив структурованої води на біологічні тест-системи на прикладі квасолі спаржевої Сонета F1 і розробка інноваційних методів добування такої води"
2015
Киркач Дарина Ігорівна
"Водно болотні угіддя - частина екосистеми планети"
2015
Кір’якулова Марія Сергіївна
"Дослідження екологічного стану ріки Дніпро за допомогою молекулярних біоіндикаторів"
2015
Кис Мар'яна Миколаївна
"Вивчення екології Бобра Річкового на ділянці акваторії річки Боберка"
2015
Козак Олена Олегівна
"Дослідження води та методи її очищення в домашніх умовах"
2015
Козловський Павло-Вадим Юрійович
"Водяний фільтр з вторинного пластику"
2015
Кордупель Назарій Романович
"Використання сульфатредукуючих бактерій для очищення довкілля від забруднювачів різного типу"
2015
Костенко Юлія Ігорівна
"Дослідження антропогенних ландшафтів басейну річки Соб"
2015
Криванчик Марія-Вікторія
"Дослідження стану поверхневих вод Дрогобицького району"
2015
Крокіс Марія Володимирівна
"Саморегуляційна система превентивного скидання паводкових вод"
2015
Кудляк Мар'яна Ігорівна, Понюк Аліна Олександрівна, Петраш Тетяна Володимирівна.
"Як працюють сухі туалети"
2015
Лагоцька Анастасія Романівна
"Покращення екології Чорного моря"
2015
Леус Артур Олександрович
"Моніторинг якості питної води за визначенням показників рН середовища і електропровідності засобами Multilab NOVA LINK"
2015
Масляк Роман Петрович
"Як зберегти береги річки Дністер в межах Галицького району"
2015
Наливайко Владислав Русланович
"Моніторинг якості водних ресурсів турбоекосистеми м. Кременчука"
2015
Осмоловський Артем Сергійович
"Індикаторна система для визначення співіснуючих форм фосфору в поверхневих і морських водах"
2015
Петрух Марія-Анастасія Юріївна
"Чистим річках чисті береги"
2015
Подибайло Мирослава Андріївна
"Мінімізація навантаження на очисні споруди завдяки раціональному використанню миючих засобів"
2015
Підкопаєва Єлизавета Денисівна
"Використання енергії дощової води для очищення каналізаційних колекторів"
2015
Прохоренко Тетяна
"Історія створення Кременчуцького водосховища на Дніпрі, і наслідки створення цього водосховища"
2015
Прощина Анастасія Вікторівна
"Водні ресурси Балаклійського району Харківської області та їх використання"
2015
Ричагова Валерія Віталіївна
"Забруднення прісних вод"
2015
Федак Ірина
"Локальна система водоочищення"
2015
Чабаренко Юлія Олегівна
"Сорбція катіонів металів на пінополіуретані"
2015
Щербук Аліна Віталіївна
"Річка Хвощувата: оцінка стану та якості води"
2015
Кругляк Самуїл Олександрович
"Виробництво електроенергії та води з атмосфери"
2015
Сангінова Маліка Ільхомджоновна
"Метод очищення води"
2015
Данилов Михайло Андрійович
"Система очищення повітря: водяний фільтр"
2015
Погасій Олександра Михайлівна
"Розробка методики виготовлення магнітокерованого біосорбенту на основі дріжджів для очищення стічних вод від йонів важких металів"
2015
Ковальова Дар'я Євгенівна
"Метод використання теплової енергії сонця для отримання електричної енергії для обладнання автономного екобудинку"
2015
Липко Дмитро Олегович
"Автоматична станція для дозованого поливу домашніх рослин з урахуванням кліматичних умов"
2015
Махньов Олександр Ігорович
"Робот для дослідження радіаційного забруднення акваторій «RadScoutmk.3»"
2015
Михненко Ярослав Олександрович
"Енергозбереження в системах керування насосними установками з використанням нейронної мережі"
2015
Щепанюк Олена Геннадіївна
"Намагнічування води"
2015
Уяздовський Мирослав Ігорович
"Хімічні аспекти знезараження води: методи, актуальність, екологічні проблеми"
2015
Клибановський Владислав Вадимович
"Еколого-гідрохімічні дослідження озера «Сонячне» Дарницького району м. Києва"
2015
Чорновіл Маркіян Тарасович
"Хімічний аналіз води в джерелах міста Києва"
2015
Альохіна Юліанна Денисівна
"Двигун життя"
2014
Кашуба Ольга Леонідівна
"Використання личинок одноденки як біоіндикаторів води для оцінки якості води в р. Слонівка"
2014
Ільїшин Юлія Василівна
"Якість питної води природних джерел, колодязів та об'єктів водопостачання м. Ярова"
2014
Дубневич Мар'яна Григорівна
"Біоіндикація і хімічний аналіз екологічного стану води річки Рата в кордонах Равщини"
2014
Гуменюк Іван Юрійович
"Самоочищуваний фільтр широкого використання"
2014
Будзан Максим Богданович
"Фільтр для фільтрації води на підприємствах і в побуті"
2014
Буката Дмитро Сергійович
"Метод отримання сірки в процесі очищення водойм від сірководню"
2014
Кир'якулова Марія Сергіївна
"Білки печінки бичків як молекулярні біоіндикатори екологічного стану Каховського водосховища"
2014
Климець Марія Василівна
"Оцінка та управління екологічним станом малої річки Михайлівка"
2014
Ковальова Анна Марківна
"Очищення стічних вод від біогенних елементів ряскою"
2014
Кордупель Назарій Романович
"Очищення водного середовища від ароматичних сполук сульфатпоновлюваними бактеріями"
2014
Коняк Тетяна Вікторівна
"Повінь 2008 року на Буковелі: причини та наслідки"
2014
Кошина Анна Олегівна
"Опріснення солоної і морської води за допомогою сонячної енергії"
2014
Крокус Соломія Володимирівна
"Система превентивного скидання повеневих вод"
2014
Кулик Катерина Сергіївна
"Біологічне очищення водойм від забруднення поверхнево-активними речовинами"
2014
Куриленко Віктор Сергійович
"3D електрод: новий погляд на водоочищення і водопідготовку"
2014
Кучер Ганна Борисівна
"Сучасні проблеми річки Жабичі та шляхи їх вирішення"
2014
Лейцюсь Андрій
"Мала гідроенергетика в українських Карпатах: еколого-гідрологічні аспекти"
2014
Лисюк Віталій Миколайович
"Водний апокаліпсис і можливі шляхи його відстрочки"
2014
Литовченко Михайло Михайлович
"Автономна опріснювальна установка, що працює за допомогою енергії хвиль"
2014
Литвинова Анастасія Вадимівна
"Система туманного мікрозрошення"
2014
Ляліков Станіслав Сергійович
"Альгоіндікація Волинцевського водосховища м. Єнакієве"
2014
Мацер Михайло Миколайович
"Оцінка якості питної води в комунальному водопроводі с. Рокитне"
2014
Ничипорук Аліна
"Водно-ресурсний потенціал Рівненщини"
2014
Околовська Любов Геннадіївна
"Вплив на організм людини важкої і легкої води"
2014
Пащенко Єлизавета Олегівна
"Водопостачання мешканців м. Олександрії з використанням біокерамічних матеріалів"
2014
Платонова Марія
"Екологічні проблеми річки Рата та шляхи їх вирішення"
2014
Садовська Дарина Сергіївна
"Прилад для економії води"
2014
Сосна Костянтин Ігорович
"Використання газогідратів як альтернативних джерел енергії"
2014
Тимчак Василь Олексійович
"Дослідження біоіндикаторних видів зообентосу і зоопланктону річки Устя"
2014
Чуприна Дарина Сергіївна
"Моніторинг хімічного складу підземних вод поблизу звалища твердих побутових відходів"
2014
Швед Інна Миколаївна
"Вплив антропогенних факторів на руслоформуючі процеси річки Случ"
2014
Яцишин Олег Сергійович
"Використання контрвихрових аераторів в якості приладу подачі та змішування коагулянтів на станції водопідготовки і очищення стічних вод"
2014
Прийняти участь у конкурсі
Залишилися питання?
Оксана Денис
Головний координатор ВЮВП в Україні

(067) 673 46 44
(032) 260 21 89