Фізико-хімічні основи синтезу полімерних сорбентів
  • Автор: Лейкін Ю. О.
  • Рік: 2011
  • Кількість сторінок: 413 стр.
  • Мова: російська

Зміст:

У книзі викладено фізико-хімічні основи синтезу та модифікування нейтральних та йоннообмінних сорбентів полімерної природи.


Розглянуто рівновагу йонного обміну та комплексоутворення в рідкій та твердих фазах, а також методи їх опису. Обговорено основні взаємозв'язки «будова-властивості», знання яких необхідне для підбору хімічної структури комплексоутворюючих груп, селективних до різних аніонів та катіонів, а також для створення і вибору сорбентів спрямованої селективності. Описано основні експлуатаційні властивості товарних йонітів та методи їх оцінки.

Схожі книги