Журнал про повторне використання води та знесолення
  • Автор: група авторів
  • Рік: 4 випуски за рік
  • Кількість сторінок: 30
  • Мова: англійська

Зміст:

«Журнал про повторне використання води та знесолення» є новим представником водної періодики, що випускається Міжнародною водною асоціацією з 2011 року.


У журналі публікуються критичні оглядові статті, результати теоретичних та експериментальних досліджень у напрямку пошуку та вирішення існуючих проблем даної області, поліпшення і вдосконалення як окремих процесів і технологій, так і сектору в цілому. Крім того, розглядаються основні теоретичні та практичні питання, пов'язані з використанням мембранних технологій для забезпечення раціонального водокористування, здійснюється порівняння процесів знесолення та оборотного водопостачання, проводиться оцінка їх переваг, недоліків та перспектив використання в майбутньому. Цільова аудиторія: інженери, проектувальники, технологи, а також дослідники, задіяні в муніципальних і промислових проектах з використанням мембранних технологій.

Схожі книги