СЕМІНАР ДЛЯ СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ НА ПРАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»

31 марта 2020 г.
 

Ірина Косогіна,

к.т.н., доцент кафедри технології н

еорганічних речовин та загальної хімічної

технології ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського

В рамках налагодження співпраці промислових підприємств із закладами вищої освіти України ПрАТ «АК «Київводоканал» 18-20 листопада 2019 провів семінар за участі представників різних департаментів сфери водопідготовки, представників Держводагенства, Укрводоканалекології, Мінприроди та запрошених експертів – фахівця із якості води Harry Tolkamp (Університет Вагенінген, Нідерланди) і фахівця із Інтегрованого водного менеджменту Keimpe Sinnema (Нідерланди).

В роботі семінару брали участь викладачі і студенти, які представляли чотири освітні заклади м. Києва: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ ім. Ігоря Сікорського), Київський Національний університет будівництва та архітектури (КНУБА), Національний авіаційний університет (НАУ) та Національний університет харчових технологій (НУХТ).

1-й день семінару 18 листопада 2019 р., який проходив у Актовій залі Головного офісу Київводоканалу, розпочався із зустрічі учасників семінару з Головою правління Д. Новицьким та представлення команди експертів з Нідерландів. Можливість участі експертів у семінарі надали представники посольства Нідерландів в Україні, запропонувавши провести навчання для інженерно-технічних працівників Київводоканалу за кошти відповідних програм Королівства Нідерланди.

Під час першої зустрічі спеціалісти водної галузі розповіли про інституційні, фінансові, юридичні та організаційні аспекти водного менеджменту в Нідерландах, проблеми та шляхи їх вирішення. Разом зі співробітниками «Київводоканалу» до обговорення лекції долучилися і студенти київських закладів вищої освіти – майбутні екологи та фахівці з водопостачання та водовідведення.

В своїй презентації експерт Harry Tolkamp розкрив основні проблеми водного менеджменту та методи їх ефективного вирішення по відношенню до формування спеціальних Водних Рад, які керуються муніципалітетом; особливості формування тарифу на питну воду; історію створення Водних Рад та можливості вдалого керування та перенаправлення фінансових потоків на вирішення нагальних питань у сфері водопідготовки та водоочищення. Лектор звернув увагу на необхідність залучення коштів споживачів на чотири основні напрямки підтримання високої якості питної води та каналізування стоків.

Щодо особливостей каналізування стоків та особливостей їх очищення, вичерпну інформацію надав Keimpe Sinnema (фахівець із Інтегрованого водного менеджменту, Нідерланди), в Презентації нормативних аспектів водного менеджменту: організація водокористування в Нідерландах (нормативні засади, фінансовий, юридичний, організаційний аспект), проблеми та способи їх вирішення.

Із особливостями інституційних аспектів водного менеджменту України, зокрема, міста Києва, присутніх ознайомила представник Київводоканалу/Укрводоканалекології, вказавши на неможливість виправлення ситуації в короткий термін та потребу в наявності довгострокової стратегії.

Після ознайомлення присутніх з основними проблемами та методами їх вирішення у сфері водного менеджменту як Нідерландах, так і в Україні, учасникам була запропонована робота в групах для розробки стратегії покращення ситуації з урахуванням нових викликів та новітніх підходів до вирішення поставлених задач. Заключним етапом стало підбиття підсумків першого дня роботи.

На другий день семінар проводився безпосередньо на території Бортницької станції аерації (БСА), де голландські колеги розповіли про енергоефективні технології в очищенні стічних вод та представили сучасні ефективні методи видалення з них фосфатів. З метою ознайомлення з роботою очисних споруд на БСА співробітниками проведено цікаву екскурсію на очисні споруди із зупинкою на кожному об’єкті та детальним описом кожної складової. Після закінчення екскурсії представник БСА за допомогою презентації ознайомив учасників семінару із переліком основних забрудників, які контролюються у воді на вході і на виході з очисних споруд, та надав коротку інформацію про проект із реконструкції БСА. Закордонні експерти, в свою чергу, в дискусійній лекції розглянули проблеми культури користування каналізацією в Нідерландах та в Україні і запропонували основні дієві способи її підвищення.

Наприкінці робочого дня учасниками семінару здійснено аналіз ключових моментів водоочищення, особливу увагу спрямовано на енергоефективність в процесі очищення стічних вод та проблему їх повторного використання для технологічних потреб. Стосовно проблеми видалення фосфатів із стічних вод з метою отримання цінного поживного елементу та можливості його використання як товарного продукту вирішено створити робочу групу разом зі студентами та викладачами закладів вищої освіти для обговорення та відпрацювання стратегії вирішення проблемних питань.

В останній день навчальної програми зарубіжні фахівці поділились досвідом управління якістю питної води, розкрили сутність сучасних методів вилучення з води пестицидів шляхом їх деструкції, а також висунули на обговорення питання можливості використання потенціальної енергії води у містах зі складним рельєфом з урахуванням світового досвіду. Проведено аналіз можливості використання потенціальної енергії води, накопиченої в РЧВ (резервуарах чистої води) на вищих відмітках в нічний час.

Завершився семінар екскурсією на Деснянську водопровідну станцію.

За результатами цікавого та плідного семінару було вирішено впровадити в життя низку ідей, націлених на розширення взаємодії між учасниками семінару. та спрямованих на вирішення нагальних проблем у сфері водопідготовки та водоочищення, а саме:

  • Посилити співпрацю між ПрАТ «АК «Київводоканал» та студентами КПІ ім. Ігоря Сікорського шляхом проведення стажування студентів впродовж 2-3 місяців з можливістю подальшого працевлаштування студентів старших курсів ХТФ на вакантні посади ПрАТ «АК «Київводоканал» як на повний, так і на неповний робочий день, за строковими трудовими угодами.
  • Впроваджувати елементи дуальної освіти на підприємстві, розширювати співпрацю із науковими та навчальними закладами, заохочувати участь фахівців підприємства у галузевих конференціях та семінарах з метою професійного розвитку.
  • Забезпечити можливість використання напрацьованих матеріалів в рамках міжнародного проекту Water Harmony II для підвищення кваліфікації працівників ПрАТ «АК «Київводоканал».
  • Організувати низку регулярних профорієнтаційних заходів для студентів, науковців та викладачів ХТФ, а саме – екскурсію на технологічні споруди ПрАТ «АК «Київводоканал» із наданням розширеної інформації по технологічному об’єкту відповідно до певного розділу у тематичному плані навчання, що буде сприяти закріпленню вивченого студентами матеріалу на практиці.
Коментарии

Смотрите также
 
Популярное