КАРТА ЯКОСТІ ВОДИ УКРАЇНИ - ПІВДЕННИЙ РЕГІОН

9 серпня 2019 р.
 

Светлейшая Олена

На сьогоднішній день однією з найбільш актуальних проблем в Україні є якість питної води, яка істотно різниться в різних регіонах України, але скрізь істотно відстає від встановлених вимог.

За даними Українського державного науково-дослідного інституту "УкрВОДГЕО", 69% всієї питної води, яка постачається в оселі українців, не відповідає встановленим санітарним нормам. Найбільш забрудненими є такі регіони: басейни річки Дніпро і Сіверський Донець, річки Приазов'я, окремі притоки Дністра і Західного Бугу. У критичну зону входять Одеська, Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська і Миколаївська області, в яких вода в природних водоймах класифікується як дуже брудна (VI клас). У цих регіонах через антропогенне забруднення (промисловість, побутові стічні води), а також через зношеність очисних споруд, люди часто п'ють технічну воду, відхилення від норми якої часом становить до 80%.

Найбільш чистими регіонами, з точки зору питної води, є західні області України (крім Львова): Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська, Волинська. Досить сприятлива ситуація в Сумській, Полтавській і Чернігівській областях.

Для більшості регіонів України характерні загальні проблеми, пов'язані з якістю питної води:

  • антропогенне забруднення джерел водопостачання;
  • надлишкове хлорування;
  • вторинне забруднення.

З огляду на ситуацію з якістю питної води в Україні, яка постійно погіршується, ВВО WaterNet взяло на себе місію по її моніторингу. За 2010-2018 рр. незалежними лабораторіями (партнерами проекту) був зроблений аналіз 39592 проб води, в тому числі понад 6,8 тис. проб водопровідної води, 26 тис. проб води з свердловин і 6,1 тис. проб води з колодязів (рис. 1). Всі проби були проаналізовані за 8 найбільш проблемним показниками якості води, а саме: каламутність, кольоровість, окислюваність, сухий залишок (загальна мінералізація), загальне залізо, марганець, нітрати і загальна жорсткість.

У таблиці 1 представлений загальний зріз якості води по всіх областях України за 2010-2018 рр. З представлених даних очевидно, що проблемами якості водопровідної води, які найбільш часто зустрічаються, є підвищені каламутність, кольоровість і окислюваність (показник характеризує вміст органічних речовин) і загальне залізо.

Для води з артезіанських свердловин найбільш частими проблемами якості води є підвищені значення каламутності, заліза загального, марганцю і загальної жорсткості.

Очевидно, що колодязна вода відрізняється найгіршою якістю, причому найбільш гостро стоїть справа з такими показниками якості води, як каламутність, вміст марганцю, нітратів і загальна жорсткість.

Для спрощення аналітичної оцінки ситуації, що склалася ми умовно розбили територію України на чотири регіони за географічним принципом (рис. 2). У цій статті ми детально розглянемо результати моніторингу якості води в південному регіоні України, що включає Одеську, Миколаївську і Херсонську області.

У наступних випусках буде проведено аналіз моніторингу якості води для західного, центрального і східного регіонів, відповідно.

Порівняння даних, представлених в таблицях 1-4, показує, що якість водопровідної води в Одеській області набагато краще, ніж в середньому по Україні, на відміну від Миколаївської та Херсонської областей.

Гірша якість артезіанської води в порівнянні з середніми значеннями по Україні спостерігається в Миколаївській області. Трохи краще йдуть справи з якістю артезіанської води в Херсонській та Одеській областях. Загальною проблемою для всіх трьох областей є високі значення мінералізації (сухий залишок) і загальної жорсткості.

Для колодязної води в розглянутих областях також характерні підвищені значення параметрів загальної жорсткості, мінералізації і вмісту нітратів. Якість колодязної води в Південному регіоні також гірше, ніж в середньому по Україні.

ВОДОПРОВІДНА ВОДА

Основним джерелом централізованого водопостачання м. Одеса є р. Дністер, м. Миколаїв - р. Дніпро і в м. Херсон водоканал забирає воду з 135 свердловин, розкиданих по території всього міста.

З представлених даних очевидно, що найбільша кількість нестандартних проб зустрічається у водопровідній воді Миколаївській області. Особливо гостро складається ситуація з вмістом органічних речовин в більш ніж 80% проаналізованих проб - підвищена кольоровість, і для 100% проаналізованих проб перевищено параметр окиснювальності.

У Херсонській області найбільшу кількість нестандартних проб було визначено для наступних параметрів: загальна жорсткість (70%), загальний солевміст (50%), і вміст нітратів (50%). Водопровідна вода в Одеській області відрізняється найкращою якістю для всього Південного регіону, за винятком параметра каламутності, який був вище норми в 50% проаналізованих проб.

АРТЕЗІАНСЬКА ВОДА

На рис. 4 представлені дані по кількості нестандартних проб артезіанської води в південному регіоні України.

З представлених на малюнку 4 даних, очевидно, що до основних проблем якості артезіанської води в південному регіоні України можна віднести сухий залишок (40-45% нестандартних проб для Одеської та Херсонської областей і більше 70% нестандартних проб для Миколаївської області), жорсткість (30% нестандартних проб для Одеської області, 50% - для Херсонської і до 80% нестандартних проб для Миколаївської), залізо (25-30% для Одеської та Миколаївської областей) і марганець (20% для Одеської та Херсонської областей і 50% нестандартних проб для Миколаївської області). З діаграми 4 також видно, що найбільша кількість нестандартних проб за основними показниками припадає на Миколаївську область.

КРИНИЧНА ВОДА

На малюнку 5 представлені результати аналізу якості колодязної води в Південному регіоні. В нашій базі не було достатньої кількості даних щодо якості колодязної води в Херсонській області, тому представлена ​​статистика для Миколаївської та Одеської областей.

З представлених даних очевидно, що для колодязної води як в Миколаївській, так і в Одеській областях спостерігається велика кількість нестандартних проб за всіма основними показниками. У Миколаївській області спостерігається до 60% нестандартних проб за параметрами каламутність і жорсткість, 40% - за параметрами кольоровість, нітрати і залізо і 30% по параметру сухий залишок. В Одеській області найбільша кількість нестандартних проб відмічена для параметрів жорсткість і каламутність - 60%, і для параметрів кольоровість, залізо і нітрати - 40%.

ПІДСУМКИ

Аналіз даних моніторингового проекту «Карта якості води України» показав, що ситуація з якістю води для південного регіону України з усіх типів джерел питного водопостачання за період 2010-2018 рр. є недостатньо благополучною. З трьох розглянутих областей гірша якість води спостерігалося для Миколаївській області, краще для Одеської. У всіх трьох областях спостерігається велика кількість нестандартних проб за такими показниками якості води, як жорсткість, загальний солевміст, загальне залізо і марганець. Найбільш доцільним рішенням даних проблем є використання систем зворотного осмосу або систем комлексного очищення води з фільтруючим маттеріалом Ecomix.

 
Коментарі

Дивись також
 
Популярні