ПРОТОКОЛ ПРО ВОДУ ТА ЗДОРОВ’Я: ГРОМАДСЬКІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

10 травня 2019 р.
 

Юлія Бережна

19-20 грудня 2018 в Києві відбулися дводенні громадські консультації щодо проекту Національних цільових показників до Протоколу про воду та здоров’я до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер. ГО «WaterNet» було запрошено на обговорення та внесення коментарів до документу.

Основним завданнями цих обговорень було: 

  • ознайомити учасників із завданнями та ходом впровадження Протоколу про воду та здоров’я до Конвенції Європейської економічної комісії ООН про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер і представити зв’язок з іншими процесами: Цілями сталого розвитку та євроінтеграцією (див. програму НГК);
  • представити і обговорити проект перегляду НЦП до Протоколу та проект Плану заходів їх досягнення;
  • зібрати коментарі від зацікавлених сторін до проектів документів;
  • представити та обговорити проект розділу «Вода і здоров’я» до майбутньої Водної стратегії України. Важливим додатком до роботи цього заходу була також і сесія, де співорганізатором було ГВП-Україна, яка була спрямована на поширення знань щодо принципів водного врядування та аналізу досвіду їх впровадження в Україні.

Процес перегляду очолює Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди), як центральний орган виконавчої влади, який відповідає за впровадження Протоколу в Україні. Громадські консультації стали другим етапом обговорення проекту НЦП, якому передувало обговорення цих проектів членами Міжвідомчої робочої групи 6 грудня 2018 року в Оргуському центрі Мінприроди.

У громадських консультаціях брали участь національні координатори від Мінприроди – Олександр Бонь та від МОЗ України – Ірина Руденко. Громадське зібрання було представлене різними зацікавленими сторонами: учасниками від центральних (Мінекономрозвитку, вертикальної структури МОЗ) та місцевих органів влади (сільських ОТГ), міжнародних організацій та асоціацій водоканалів, Вишів та наукових інститутів, заінтересованої громадськості та громадських організацій з різних регіонів та міст (Запоріжжя, Кропивницький, Маріуполь, Ніжин, Нова Каховка, Полтава, Харків, Херсон, Суми, Яремче) України та м. Києва.

Обговорення під час пленарних засідань було конструктивне та позитивне, фахове та емоційне. Протягом двох днів було напрацьовано та запропоновано багато важливих та конкретних зауважень. Збір письмових коментарів від громадськості було вирішено продовжити до 27 грудня, таким чином, надаючи можливість детально опрацювати Проект НЦП з громадськими експертами.

Сам процес обговорення проходив в робочих групах «Доступ до питної води», «Доступ до санітарії», «Вода і здоров’я», які були сформовані відповідно до областей Протоколу.

Так, ГО WaterNet приймала участь в робочій групі «Доступ до питної води». Приємною новиною для нас, як для громадської організації фахівців в галузі очистки води, став той факт, що в рамках Національних показників Протоколу нарешті ввели, серед заходів щодо забезпечення населення якісною питною водою, необхідність будівництва локальних систем доочищення питної води. До цього часу подібні заходи були передбачені тільки в Державній Програмі «Питна вода Україна», яка наразі не реалізована в повній мірі через низку більш чи менш об’єктивних причин.

Зважаючи на той факт, що наша організація ставить перед собою головним завданням забезпечення доступу до якісної питної води в Україні, ми запропонували внести наступні коментарі до НЦП та Програми заходів з впровадження Протоколу про воду та здоров›я в Україні на 2018-2030 роки:

1. В  рамках Області 3 Стаття 6.2 с): Національний цільовий показник: до 2025 року усі школи та ДНЗ мають отримати доступ до якісної питної води:

• до Національного показника додати категорію медичні установи та госпіталі;

• з метою уникнення придбання та використання неякісних локальних систем доочищення питної води передбачити обов’язкову наявність для обладнання сертифікатів міжнародного стандарту NSF International*, маркування безпеки CE** та для експлуатації систем в цілому – технологічного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я України;

• для обрання оптимальних локальних систем доочищення питної води необхідно обов’язково проводити експертну оцінку тендерних пропозицій. З цією метою пропонується створення відповідної Експертної Ради при Міністерстві освіти і науки України, до складу якої будуть входити сертифіковані спеціалісти з локальної водопідготовки, представники водоканалів, громадськості, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України.

2. В рамках Області ХІV, Стаття 6.2(j), ч. 1) Національний показник: «Якість вод, які використовуються як джерела питної води»:

• з метою організації якісної та безперебійної роботи локальних систем доочищення питної води внести зміни до Програми «Питна вода України», які передбачать виділення коштів на сервісне обслуговування та ремонт локальних систем доочищення питної води.

3. В рамках Області ХХ. Стаття 6.2 (n), Національний показник 20.2: Постійне підвищення знань громадськості та заінтересованих сторін про безпеку води та санітарії:

• розробити та запровадити стандарти атестації кваліфікаційного рівня спеціалістів галузі локальної водопідготовки відповідно до міжнародних стандартів WQA***;

• для якісного сервісного обслуговування та ремонту локальних систем доочищення питної води передбачити обов’язкове професійне навчання та атестацію спеціалістів галузі локальної водопідготовки.

Учасники громадських консультацій багато разів, під час обговорень, привертали увагу до проблем на місцях із забезпечення права на воду. Зокрема, представники громадськості з м. Маріуполь неодноразово наголошували на складності проблем забезпечення санітарно-гігієнічного благополуччя і прав на чисте довкілля та умови життєзабезпечення в місті Маріуполі та в регіоні Приазов’я, відсутність контролю та моніторингу стану водних об’єктів, про ситуацію з шламонакопиченням в Азовському морі, неконтрольовані скиди неочищених комунальних та промислових стоків в басейні Азовського моря. Під кінець заходу учасники громадських консультацій виступили з пропозицією щодо направлення до найвищих очільників влади звернення про доступ до води та санітарії, про необхідність визнання державним пріоритетом та державної фінансової підтримки забезпечення рівного права на воду та санітарію для всіх в Україні та розвитку програм соціального захисту найбільш незахищених верств українців, які нині стикаються з проблемами доступу до базових послуг питного водопостачання та санітарно-гігієнічних умов. Також, учасники консультацій підтримали електронну петицію до Президента щодо забезпечення доступу до води та санітарії для всіх в Україні – ініціативу міжнародних та українських організацій, які надають гуманітарну допомогу в секторі питного водопостачання, умов санітарії та гігієни (WASH Cluster – UNICEF) для населення Донбасу, яке потерпає від війни на сході України.

Сподіваємося, що в наступних випусках нашого журналу ми зможемо ознайомити наших читачів з повноцінно затвердженим на всіх відповідних рівнях документом «Національні цільові показники до Протоколу про воду та здоров’я та заходи до їх досягнення», який буде включати і наші коментарі.

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

1. https://mama-86.org/index.php/ua/ pytna-voda-ta-sanitariia/novyny/100- ukraina-perehliadaie-natsionalni-tsilovipokaznyky-do-protokolu-pro-vodu-tazdorovia-etap-hromadskykh-konsultatsii

2. http://euwipluseast.eu/images/PDF/ Report_PWH_UA.pdf 3. http://livingasia.online/2018/08/15/ waterandhealthprotocol

Коментарі

Дивись також
 
Популярні